II. PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ

psikiyatri.org.tr /


Değerli meslektaşlarımız,

28-30 Nisan 2008 tarihleri arasında II. Psikiyatri Hemşireliği Günleri’ni İstanbul Harbiye Askeri Müze’de düzenlemekteyiz.

Derneğimiz, I. Psikiyatri Hemşireliği Günlerinde oy birliği ile belirlediğimiz Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ev sahipliğinde sizlere verimli bir toplantı sunmayı amaçlamaktadır. 

Hepinizin katılımı ile zenginleşeceğimize inandığımız bu toplantıda ana tema “psikiyatri hemşireliğinde klinik uygulama” olacaktır.  Klinik deneyimlerimizi, araştırmalarmızı, vaka çalışmalarımızı, özelleşmiş psikiyatri hemşireliği uygulamalarımızı bilimsel bir platformda paylaşmayı ve klinikte daha iyiye doğru yol almayı hedefliyoruz.

Ana tema çerçevesinde önerilerinizle katılımınızı bekliyoruz.  

Ekte II. Psikiyatri Hemşireliği Günlerinin duyurusu yer almaktadır. Kısa bir süre sonra www.phdernegi.org sayfasından da ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Duyuruyu lütfen siz de ulaştırabileceğiniz kişilere göndererek II. Psikiyatri Hemşireliği Günlerinden haber ediniz.

Dr. Hem. Nurhan Eren

Psikiyatri Hemşireliği Derneği Başkanı


phd_onkapak.jpg


phd_arkakapak.jpg