TPD YETERLİK KURULUNDAN DUYURU

psikiyatri.org.tr /

TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu, psikiyatri uzmanlarının bilimsel gelişmeleri yakından izlemelerini ve güncel bilgiye ulaşmalarını teşvik etmeyi amaçlayarak 2006 yılından başlayarak Yeterlik Sınavları yapma kararı almıştır. Gönüllüğe dayalı ve psikiyatri uzmanlarının katılımına açık olan Yeterlik Sınavları,  Yazılı Sınav ve Uygulama Sınavı olarak iki aşamada yapılmaktadır. İlki 2006 yılında gerçekleştirilen Yeterlik Sınavlarının ikincisinin ilk aşaması olan Yazılı Sınav,  25 Nisan 2007 tarihinde TPD 11. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu’nun yapıldığı Çeşme-Sheraton Otelinde saat 12.00’de yapılacaktır. Sınav için son başvuru tarihi 20 Nisan 2007 olarak belirlenmiştir. Sınava katılmak isteyen meslektaşlarımızın TPD Genel Merkezi’ne, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla

TPD Yeterlik Yürütme Kurulu

 

 

Başvuru için gerekli belgeler:

Uzmanlık belgesinin fotokopisi

Sınava katılım ücreti olan 25 YTL’nin, Ziraat Bankası Tunalı Hilmi Şubesi’ndeki 6360899-5003 No’lu hesaba yatırıldığını gösterir dekontun fotokopisi

 

Başvuru adresi:

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi

Tunus Caddesi 59/5 Kavaklıdere ANKARA

Tel: (0312) 468 74 97

Fax: (0312) 426 04 53