"BEKLENEN MARMARA DEPREMİNİN RUHSAL SONUÇLARI VE PSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLARIN PLANLANMASI" SEMPOZYUMU

psikiyatri.org.tr /

“Beklenen Marmara Depreminin Ruhsal Sonuçları ve

Psikososyal Yaklaşımların Planlanması”

 Sempozyumu

 

Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) ulusal ve uluslararası afet hizmetlerinin ruhsal ve toplumsal boyutlarında daha kapsayıcı, eşgüdümlü ve nitelikli  çalışmalar yapmak amacıyla bir araya gelen meslek örgütlerinden oluşan bir yapıdır.  Bu yapı içerisinde; Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği bulunmaktadır. Bu dernekler 1999 Marmara Depremleri’nden sonra bölgede ve Türkiye genelinde önemli hizmetler yürütmüşler ve halen bu çalışmalarına devam etmektedirler. APHB’nin temel amacı afetlerin psikososyal yönü açısından deneyimini ve becerisini önemli ölçüde artıran meslek örgütlerinin oluşturduğu güçle ülke içinde ve dışında etkili ve nitelikli hizmet ve çalışmalar yapabilmektir. Birliğin öncelikli amaçları arasında ise beklenen Marmara Depremi’ne yönelik yapılacak psikososyal hazırlıklar gelmektedir. Birliği oluşturan dernekler bu konuda oldukça olumlu bir gayret içindedirler. Bu çabalarının olumlu sonuçlarını almayı beklemektedirler. Bu nedenle, beklenen Marmara Depremi’ne yönelik yapılacak hazırlıkları ve uygulamaya dönük hedeflerimizi ortaya koyabilmek amacıyla Mart ayının ortalarında İstanbul’da bir araya gelmeyi planladık. Önümüzdeki dönemde bu toplantının olumlu sonuçlarının yaşama geçirileceğine inanıyoruz. Bunun için kendi çabalarımız kadar, diğer kuruluşların özellikle kamu kuruluşlarının ve siyasi iradenin desteğine önemli ölçüde ihtiyacımız bulunmaktadır.

 

Toplantı çalışmaları için Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği’ni oluşturan derneklerden beklentilerimiz Olası Marmara Depremi Senaryoları üzerinde çalışmaları, afetin ruhsal etkileri ve Birliğin organizasyonunda görülebilecek sorun veya aksaklıkların öngörülebilmesi, afet öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenlerin belirlenmesi, uygulamaların tanımlanması ve hayata geçirilmesi gibi konuları tartışmalarıdır.

 

Bu konularda çeşitli belirsizlikler olduğu bilinmektedir. Bu nedenle toplantıya hazırlık yapmak ve toplantının verimliliğini arttırmak amacıyla üç alanda ön çalışma planlanmıştır:

 

1. İstanbul’u Etkileyecek Afet Senaryosu Hazırlık Çalışmaları : Türkiye Kızılay Derneği ve İstanbul Valiliği’nin afet senaryoları, ilgili derneklerle paylaşılacak ve katılımcıların bu senaryolar doğrultusunda çeşitli düşünce ve programlar geliştirmeleri beklenecektir.

 

2. Bilgi-tutum Değerlendirmesi: Afet hizmetleriyle ilgili sorunları saptayabilmek ve çözüm önerileri üretebilmek amacıyla afet çalışanlarına çeşitli sorular yöneltilmesi planlanmaktadır. Bu sorulara verilen yanıtlardan elde edilecek verilerin de yapılacak çalışmalara ışık tutması beklenmektedir. Bu görüşmelerin amacı afete hazırlık, afet sonrası yapılacak uygulamalar gibi konularda düşünce ve tutumları öğrenmek, bir uzlaşı zemini geliştirmek ve asıl önemlisi organizasyon ve organizasyonda ruh sağlığının yeri gibi konularda uzmanların görüş ve bilgilerini alabilmektir.

 

3. Afet Organizasyonu: Beklenen Marmara Depremi’ne hazırlık yapan İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden İstanbul'daki mevcut yapılanma ve örgütlenme, iş bölümü, görev dağılımı ve paylaşımı, kurumlararası işbirlikleri, afete yönelik projelerin durumu ve afetlerde ruh sağlığı boyutunun İl Afet Planı içinde nasıl yer aldığı konularında bilgi sağlanmaya çalışılacaktır.

Toplantılardan uygulamaya yönelik önerilerin çıkması ve bu önerilerin kabul görebilmesi amacıyla alt yapı hazırlıklarının, özellikle organizasyonun ana hatlarının iyi çizilmesi gerekmektedir.

 

Bu amaçları gerçekleştirebilmek ve toplantı sonuçlarını uygulamaya dökebilecek düzeye gelmek amacıyla Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB)’ni oluşturan derneklerin üyeleri, afet ruh sağlığı çalışanlarının merkezi ve yerel yönetim yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve konuyla ilgili temsilcilerle birlikte İstanbul’da bir araya gelmeyi planladık. İki gün sürecek toplantıların yeri Turing Ayasofya Konakları, Topkapı – İstanbul’dur. 16 – 17 Mart tarihlerinde düzenlenecek toplantının eş başkanları Eylem Şavur, Serap Arslan (APHB Sekretarya Başkanlığı, Türkiye Kızılay Derneği) ve Tamer Aker (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Ruhsal Travma Birimi)’dir.

 

TOPLANTI PROGRAMI

 

“Beklenen Marmara Depreminin Ruhsal Sonuçları ve

  Psikososyal Yaklaşımların Planlanması”

 

Toplantı Yeri:            Turing Ayasofya Konakları

Soğukceşme Sokak 34400, Sultanahmet - İstanbul/Türkiye
Telefon: +90 212 5133660 (12 Hat)   Faks: +90 212 5133669

 

Toplantı Tarihi:         16 – 17 Mart 2007

 

Toplantı Başkanları:

 

Eylem Şavur ve Serap Arslan                          Tamer Aker

APHB Sekretarya Başkanlığı                                    Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Psikiyatri AD Ruhsal Travma Birimi

 

İletişim: ataker@hotmail.com, ataker@kou.edu.tr, tel: 0 262 3037505

 

Düzenleme Kurulu Dernek Temsilcileri

 

Murat Altuğgil (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği)

Ayşen Coşkun (Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği)

Bülent Coşkun (Türkiye Psikiyatri Derneği – Kocaeli Şubesi)

Işık Karakaya (Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği)

Hande Karakılıç (Türkiye Psikiyatri Derneği)

Mustafa Sercan (Türkiye Psikiyatri Derneği)

Ufuk Sezgin (Türk Psikologlar Derneği)

Gülşen Terakye (Psikiyatri Hemşireleri Derneği)

Zeynep Türkmen (İstanbul Valiliği)

Binnur Yeşilyaprak (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği)

Banu Yılmaz (Türk Psikologlar Derneği)

 

Düzenleme Kurulu Üyeleri

 

Öznur Acicbe                          Ilgın Gökler                            Nesligül Olgun

Aslıhan Akatlı                          Elif Kandaz                             Pınar Önen

Derya Akbıyık             Özlem Mestçioğlu                   Melih Özeren

 

PROGRAM

16 Mart 2007

Cuma

 

9:30 – 10:00

Sempozyum Açılışı

Düzenleme Kurulunu temsilen: Tamer Aker

Türkiye Kızılay Derneği temsilcisi 

 

10:00 – 10:15

İstanbul özelinde deprem senaryosu;   Afet – 2006 Arama ve Kurtarma Tatbikatı 

Gokay A.Bostan (İstanbul Valiliği, İl Afet Yönetim Merkezi Md)

 

10:15 – 11:00

Beklenen Marmara Depremi Senaryosu; İstanbul Afet Yönetim Organizasyon Planı ve Mevcut Planda Ruh Sağlığı Çalışanlarının Yeri: Durum, Beklentiler,Öneriler

Panelistler:

Türkiye Kızılay Derneği: Afet Yönetimi ve Türk Kızılay’ının Yeri ve Rolü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisi:         

Zeynep Türkmen: Beklenen Marmara Depremi’nde Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Yeri

 

11:15 – 12:00

İstanbul’u Etkileyebilecek Deprem Senaryosunun Psikososyal Sonuçları

Oturum Başkanı:          Nuray Karancı

Panelist :                      Pınar Önen Süren

 

12:00-13:00: öğle arası

 

13:00 – 14:00

Afet Hizmetleri Organizasyonunda Ruh Sağlığı Çalışanlarının İşlevi : Niteliksel bir çalışmanın değerlendirme sonuçları

Oturum Başkanı:          Bülent Coşkun

Panelist:                       Banu Yılmaz

 

14:30 – 16:30

Çalışma Grubu I:

Yönetici: Murat Altuğgil

Ruh sağlığı uygulamalarında afet:

Büyük Kıyamet

Bülent Coşkun, Ufuk Sezgin, Tamer Aker

 

Kahve Molası

 

17:00 – 19:00

Çalışma Grubu II:

Yönetici: Ayşen Coşkun

Sinemada Afet:

Küçük Kıyamet

Taylan Biraderler ve Başak Köklükaya

 

 

17 Mart 2007

Cumartesi

 

9:30 – 11:00

Forum I: Beklenen Marmara Depremi’ne Hazırlık Çalışmaları

Dünya’dan iyi örnekler, Türkiye’ye yansımaları, deneyimlerimiz ve yapılması gerekenler

Tartışmacı:                   Hande Karakılıç

Oturum Başkanı:          Mustafa Sercan

 

11:3012:30: öğle arası

 

12:30 – 14:00

Forum II: Beklenen Marmara Depremi Sonrası Acil ve Erken Dönem Psikososyal Hizmetler

Dünya’dan iyi örnekler, Türkiye’ye yansımaları,  deneyimlerimiz ve yapılması gerekenler

Tartışmacı:                   Serap Arslan

Oturum Başkanı:          Nesrin Şahin

 

14:30 – 16:00

Forum III: Beklenen Marmara Depremi Sonrası Uzun Dönem Psikososyal Çalışmalar

Dünya’dan iyi örnekler, Türkiye’ye yansımaları, deneyimlerimiz ve yapılması gerekenler

Tartışmacı:                   Öznur Acicbe

Oturum başkanı:           Şahika Yüksel

 

Kahve molası

 

16:30 – 18:00

Forum IV: Sonuç ve Öneriler: Kimler, Nereden ve Nasıl başlamalı?

Raportörler: Nesligül Olgun ve Aslıhan Akatlı              

Tartışmacılar: APHB’ni oluşturan Dernek Temsilcileri

Oturum Başkanı: Tamer Aker

 

 

Kayıt ücreti 75 YTL olup girişte alınacaktır.