Türk Tabipleri Birliği'nin Ve Türkiye Psikiyatri Derneği'nin Türk Ceza Kanunu'nda Yapılmasını İstedikleri Değişiklikler TBMM Adalet Alt Komisyonu'na İletildi

psikiyatri.org.tr /

Yeni Türk Ceza Kanunu'nda sağlık hakkı ve hekimler aleyhine olan maddelerle ilgili Türk Tabipleri Birliği'nin düzeltme önerileri ile psikiyatrik hastalara yaptırımları içeren maddelerle ilgili Türkiye Psikiyatri Derneği'nin düzeltme önerilerini sunmak üzere
 
 TBMM Adalet Alt Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü ile görüşülerek düzeltme önerileri sunulmuştur. Görüşmeye Türk Tabipleri Birliği'nden 2. Başkan Dr. Metin Bakkalcı, Adli Tıp Bilimcileri Derneği'nden Başkan Dr. Ümit Biçer, Türkiye Psikiyatri Derneği'nden Genel Sekreter Dr. Berna Uluğ ve hem TTB hem de TPD avukatı olan Av. Ziynet Özçelik katıldı.
 
 Alt Komisyon Başkanlığı'ndan bu başlıkların 1 Haziran'a dek yapılacak değişiklikler kapsamına alınmasının mümkün olmadığı, ilerde bu yönde değişiklik yapılabileceği yanıtı alındı.