PSİKOSOMATİK TIP BULUŞMALARI III: EPİLEPSİ VE PSİKİYATRİ SEMPOZYUMU

psikiyatri.org.tr /

Psikosomatik Tıp Buluşmaları – III

“ Epilepsi ve Psikiyatri”

6-7 Nisan 2007

Point Otel – Taksim – İstanbul

 

Düzenleyenler:

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi BD

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Türk Psikosomatik Psikoterapi Derneği

Türk Epilpesi İle Savaş Derneği

 

Düzenleme Kurulu:

Candan Gürses

Aykut Karasu

Işın Baral Kuaksızoğlu

Çiğdem Özkara

Mine Özmen

Mustafa Uzan

 

Davetli Konuşmacılar:

Andres M. Kanner (ABD)

B. Schmitz (Almanya)

S. Koch – Stocker (Almanya)

 

Organizasyon Sekretaryası

Arga/Bosfor: Tel: +90 212 244 73 91 Fax: +90 212 251 45 11 e-mail: info@ar-ga.com

 

Web Sitesi:

www.psikosomatiktipbulusmalari.org