PROF DR IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU III

psikiyatri.org.tr /

PROF. DR. IŞIK SAVAŞIR

KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU III

ÖN DUYURU

 

Değerli Meslektaşlarımız,

 

Türk Psikologlar Derneği olarak, bu yıl üçüncüsünü düzenlemekte olduğumuz Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu’nun ana teması Değişim Kavşağında Yaklaşımlar olarak belirlenmiştir.

 

İnsan ve değişim modellerine ilişkin farklı yaklaşımların temsil edilmesinin hedeflendiği bu sempozyumda, biyolojik yaklaşımdan psikoterapötik yaklaşımlara uzanan bir yelpazede değişim sürecinin tartışılması hedeflenmiştir.

 

Diğer taraftan, ana temanın mesleki platformdaki uzantısı olarak,  Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Psikologlar Derneği temsilcilerinden oluşan bir forum düzenlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu forumda,  “Klinik Psikoloji ve Psikiyatri: Ortak Kuram ve Uygulama Yolculuğunda Neredeyiz? Dirençler, İmkânlar ve Çözümler” zemininde katılımcılarla etkileşime dayalı bir tartışma ortamı sağlanması amaçlanmıştır.

 

Sizleri, katılımlarınızla zenginleşecek Sempozyumumuza bekliyoruz. 14-15 Mayıs’ta Ankara’da görüşmek üzere,

 

Saygılarımızla

 

Doç. Dr. Gonca SOYGÜT

TPD a. Sempozyum Düzenleme Kurulu Bşk.

 

 

Son Başvuru Tarihleri ve Koşullar

Sempozyumda yer alacak bilimsel etkinlikler, konferans, panel ve çalışma gruplarından oluşacaktır. Sempozyum ana teması doğrultusunda, programın davetli konferans bölümleri tamamlanmış olup, sizlerden panel ve çalışma gruplarına yönelik etkinlikler için öneriler beklenmektedir.

Son tarih:  23  Şubat 2007

 

Panel Önerileri

Panel önerisinde bulunacak olan meslektaşlarımızın, panel konusunu, başlığını ve panele katılması öngörülen 4 ya da 5 kişinin konuşma özetlerinin (bu kişilerle önceden temasa geçip izinlerini alarak), katılımcıların ve panel yöneticisinin unvan, kurum, e-posta adresi ile birlikte aşağıdaki sekretarya adresimize göndermeleri gerekmektedir. Öneriler, içeriğe göre TPD Akademik Danışma Kurulu Üyelerinin incelemelerine başvurularak değerlendirilecektir. Ayrıca, programın yoğun olacağı tahmin edildiğinden, önerinin ana tema ile uyumu ve başvuru tarihi kabul sürecinde dikkate alınacaktır.

Çalışma Grubu Önerileri

Çalışma Grubu önerisinde bulunacak olan meslektaşlarımızın, çalışma konusunu, başlığını, asgari toplam saatini ve çalışmada yapılacak uygulamanın özellikleri ile katılımcı sayısını ana başlıklar halinde anlatan bir özetini unvan, kurum, e-posta adresi ile birlikte aşağıdaki sekreterya adresimize e-posta aracılığıyla göndermesi gerekmektedir. Öneriler, içeriğe göre TPD Akademik Danışma Kurulu Üyelerinin incelemelerine başvurularak değerlendirilecektir. Önemli Not: Sempozyum programımızın yoğun olması beklenmektedir. Başvuruların tamamlanmasının ardından çalışma gruplarının tamamı ya da bir bölümünün 13 Mayıs 2007 tarihinde, sempozyum öncesi çalışma grupları olarak, TPD Eğitim Merkezimizde düzenlenmesi olasılığı vardır. Lütfen, öneri sürecinizde bu olasılığı göz önünde bulundurunuz.

 

 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

Prof. Dr. IŞIK SAVAŞIR

KLİNİK PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARINI TEŞVİK ÖDÜLÜ

 

Prof. Dr. Işık SAVAŞIR (1940 – 2000) Türkiye’de Klinik Psikoloji Alanı’nın gelişmesine öncülük etmiş; biliminsanı-uygulamacı modelini benimsemiş bir klinik psikolog olarak çok sayıda klinik psikoloğun yetişmesinde emek vermiştir. Bir dönem Genel Başkanlığı’nı da yürüttüğü Türk Psikologlar Derneği çatısı altında mesleğe ilişkin örgütlü girişimlere öncülük ederek gerekli desteği her zaman sağlamış bir hocamızdır.

 

Türk Psikologlar Derneği,  14 Mart 2000 tarihinde kaybettiğimiz değerli hocamızın anısını yaşatmak üzere,  “Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü” adı altında bir ödül vermeyi kararlaştırarak 2000 yılından itibaren ilgili süreci başlamıştır. 2007 Yılında, Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyum’unda  verilecek olan “Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü”ne ilişkin genel koşullar aşağıda sunulmuştur.

Genel Koşullar

 

1)      Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü klinik psikolojisi alanında ülkemizde yapılmış olan özgün bir araştırmaya verilmektedir.

 

2)      Ödül miktarı 1500 YTL olup, ödül belgesi ile birlikte verilmektedir.

 

3)      Ödül başvurusunun bizzat araştırmacı(lar) tarafından yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

 

4)      Ödüle aday gösterilecek araştırmanın son iki yıl içinde yapılmış ve hakemli bir dergide yayınlanmış ya da yayına kabul edilmiş olması veya henüz yayınlanmak üzere sunulmamış ise Türk Psikoloji Dergisi formatına uygun biçimde yazılmış olması gerekmektedir.

 

5)      Çalışmanın konu seçimi, yöntem ve bulguları itibarıyla ülkemiz klinik psikolojisi alanına (psikolojik ölçme ve değerlendirme, klinik uygulama ya da temel kuramsal bilgi birikimi olarak) önemli bir katkı sağlaması, seçimde başlıca ölçüttür.

 

6)      Değerlendirme 5 kişiden oluşan bir seçici kurul tarafından yapılmaktadır. Kurul üyelerinin bağımsız olarak değerlendirmesiyle en yüksek puanı alan bir araştırma ödüle hak kazanmaktadır. Seçici kurul gerektiğinde ödüle layık başvuru olmadığına da karar verebilir. Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı ve/veya Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir temsilci, TPD adına, seçici kurulun oluşturulması, koordine edilmesi süreçlerinde yer alır,  değerlendirme sürecine gözlemci olarak katılır, toplantılara başkanlık eder.

 

7)      Ödül töreni, iki yılda bir gerçekleştirilen Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyum’unda gerçekleştirilir.

 

8)      Başvurular, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından ilan edilen son başvuru tarihine kadar Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi’ne yapılır. Çalışmalar, yazarların ad, soyad, ünvan, görev adresleri, e-posta, telefon ve faks numaraları, çalışmanın yapıldığı yerin belirtildiği ayrı bir kapak yazısı ile tüm yazarların imzalarını taşıyan bir başvuru dilekçesi ekinde 6 kopya olarak gönderilir.

 

9)      Seçici Kurul Üyelerinin, ortak yazar olarak dahi yazarları arasında bulunduğu araştırmalar ödül başvurusunda bulunamazlar. Buna göre, gerekli hallerde, Seçici Kurul Üyeleri açısından yeni bir düzenlemeye gidilebilir.

 

Ödül için son başvuru tarihi

15 Mart 2007

 

 

2007 Yılı Ödül Seçici Kurulu

Prof. Dr. Güler Okman Fişek

Prof. Dr. Nuray KARANCI

Prof. Dr. Nesrin ŞAHİN

Prof. Dr. Melda AKÇAKIN

Prof. Dr. İhsan Dağ

 

Başvuru Adresi

"Türk Psikologlar Derneği Prof. Dr. Işık SAVAŞIR Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü" Meşrutiyet Cad. 22/12 06640 Kızılay/ANKARA

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

Başkan

Doç. Dr. Gonca Soygüt

 

Üyeler

Doç. Dr. Elif Kabakçı

Doç. Dr. Azmi Varan

Dr. Sedat Işıklı

 

Sektreter

Dr. Zeynep Tüzün

ztuzun@yahoo.com

bilgi@psikolog.org.tr

 

 

Sayman

Psk. Bilge Alpdündar