TPD HİPNOZ VE HİPNOTERAPİ BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ KURULDU

psikiyatri.org.tr /

Değerli arkadaşlar,
TPD HİPNOZ VE HİPNOTERAPİ BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ kuruldu.

Yaklaşık 7000 yıldır Genel tıpda (Migrenden- Bronşial Astıma, Irrıtabl kolondan-kansere) ve Psikiyatride (Enürezis Nocturnadan-Dissosiyatif Bozukluklara; PTSB’ndan-Nikotin Bağımlılığına) bir çok hastalıkta ; Psikanalizden - Bilişsel Davranışçı Terapiye dek bir çok psikoterapotik yaklaşımın başarıyla uygulandığı “bir tedavi aracı” olan Hipnoz konusunda:
- Bilgilenme ve bilgilendirme için,
- Hipnozun Türk Psikiyatrisi içindeki bilimsel yerini almasını sağlamak  için,
- Meslek içi ve meslek dışı hipnoz şarlatanlarıyla mücadelede etik değerlerin yerleştirilmesi ve korunması için,
- Hipnoz Uygulama Yönetmeliğinin çıkarılmasını sağlamak için,
- Bilimsel araştırmalar  gerçekleştirmek için;
TPD HİPNOZ VE HİPNOTERAPİ BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ kuruldu.

Çalışma birimimiz ilk toplantısını 42.Ulusal Psikiyatri Kongresinde 4 Kasım 2006 Cumartesi günü 13.30-14.15 arasında SATURN salonunda gerçekleştirecektir.
Hipnozla ilgilenen ve Çalışma birimimize katılmak isteyen tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Dr.Şeref Özer
TPD HİPNOZ VE HİPNOTERAPİ BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ
Koordinatörü