OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÖNCESİNDE ULUSAL KONGRELERİN NASIL DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUZ

psikiyatri.org.tr /

Değerli üyelerimiz,

 

Bildiğiniz gibi Türkiye Psikiyatri Derneğinin 25 Kasım 2005 tarihinde yapılan Altıncı Olağan Genel Kurulunda bazı konularda karar alınamamış, bu kararların ön hazırlıklar yapıldıktan sonra altı ay içinde yapılacak olan olağanüstü genel kurulda alınması kararlaştırılmıştı. Derneğimizin olağanüstü genel kurulunun 28 Mayıs 2006 tarihinde Ankara’da yapılması planlanmaktadır. Genel kurulda karar alınması gereken en önemli konulardan biri de 2008 yılı ve sonrasında ulusal psikiyatri kongrelerinin kim tarafından ve nasıl düzenleneceği konusudur.

 

8 Kasım 2003 tarihinde yapılan Beşinci Olağan Genel Kurul’da kabul edilen Bilimsel Toplantı Yönergesi uyarınca 2008 yılından itibaren ulusal psikiyatri kongrelerinin Türkiye Psikiyatri Derneğinin şubelerinden birisi tarafından üstlenilmesi, söz konusu şube ve  genel merkez tarafından birlikte düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Buna karşılık 25 Kasım 2005 tarihinde yapılan Altıncı Genel Kurul’da üyelerimiz tarafından ulusal psikiyatri kongrelerinin yalnızca genel merkez tarafından atanan bir kongre düzenleme kurulunca düzenlenmesini ve yalnızca asgari koşulları karşılayan belirli kentlerde yapılmasını öneren bir dilekçe verilmiş, ancak tartışmalar sonucunda bu konuda karar alınamamıştı.

 

İzleyen dönemde konu üzerinde çalışan TPD İstanbul, İzmir ve Denizli Şubeleri görüşlerini yazılı olarak Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Eşgüdüm Kuruluna iletmişlerdir. TPD İstanbul, İzmir ve Denizli Şubelerinin önerilerini web sayfamızın Doküman Arşivinde Diğer başlığı altında okuyabilirsiniz.

 

Olağanüstü Genel Kurulda bu konuda bir karar alınabilmesi için konunun camiada tartışılması ve genel kurul delegelerinin toplantıya hazırlıklı gelmeleri gerekmektedir. Konuyu tartışmaya açarken görüşlerinizi ve tartışmanızı bekliyor, olağanüstü genel kurulda en iyi sonuca ulaşılmasını diliyoruz.

 

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu


TPD Edirne Şubesinin ulusal kongre düzenlenmesi hakkındaki görüşleri - (16.05.2006)

TPD Gaziantep Şubesinin ulusal kongre düzenlenmesi hakkındaki görüşleri - (08.05.2006)

TPD Erzurum Şubesinin ulusal kongre düzenlenmesi hakkındaki görüşleri - (08.05.2006)

TPD Denizli Şubesinin ulusal kongre düzenlenmesi hakkındaki görüşleri - (25.04.2006)

TPD İzmir Şubesinin ulusal kongre düzenlenmesi hakkındaki görüşleri - (24.04.2006)

TPD İstanbul Şubesinin ulusal kongre düzenlenmesi hakkındaki görüşleri - (24.04.2006)