10. BAHAR SEMPOZYUMUNDA GERÇEKLEŞECEK TPD BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARININ TARİH VE YERLERİ

psikiyatri.org.tr /

TPD BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMLERİ TOPLANTILARI

 

28. Mart. 2006 Salı

 

15:15-16:45

SALON II        Nöropsikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi
Kişilik Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi
Dissosiyatif Bozukluklar Bilimsel Çalışma Birimi
Uyku ve Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi

SALON III      Biyolojik Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi
Gelişim Psikopatolojisi Bilimsel Çalışma Birimi

17:00-18:00

SALON I       Psikiyatride Asistanlık Bilimsel Çalışma Birimi
SALON II      Psikanalitik Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi
SALON III     Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi
SALON IV     Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi
SALON V      Sosyal Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi
SALON VI      Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi

SALON VII    Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimi

29. Mart. 2006 Çarşamba


10:45-12:15

SALON IV       Sağaltım Teknikleri ve Sorunları Bilimsel Çalışma Birimi
Psikiyatri ve Sanat Bilimsel Çalışma Birimi
Psikiyatrik Araştırma Bilimsel Çalışma Birimi
Psikiyatrik Epidemiyoloji Bilimsel Çalışma Birimi

 

13:30-14:30

SALON II      Cinsel Bozukluklar Bilimsel Çalışma Birimi
SALON III     Grup Psikoterapileri Bilimsel Çalışma Birimi
SALON IV     Psikiyatri ve Felsefe Bilimsel Çalışma Birimi
SALON V       Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Bilimsel Çalışma Birimi
SALON VI     Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi
SALON VII    Kültürlerarası Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi

30. Mart. 2006 Cuma

 

11:00-12:00

SALON III     Krize Müdahele ve İntiharı Önleme Bilimsel Çalışma Birimi
Sınıflandırma ve Tanısal Değerlendirme Bilimsel Çalışma Birimi
Psikiyatri ve İnanç Sistemleri Bilimsel Çalışma Birimi
Psikiyatride Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Bilimsel Çalışma Birimi
Psikiyatride İnsan Bilimleri Bilimsel Çalışma Birimi

SALON IV     Ruh Sağlığı Hastanelerinde Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi
Birinci Basamak Hekimliğinde Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi
Medya ve Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma Birimi
Kadın ve Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma Birimi
Psikiyatri Tarihi Bilimsel Çalışma Birimi
Psikiyatri ve Ekoloji Bilimsel Çalışma Birimi
Genel Hastane Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimi
Psikiyatri Eğitimi Bilimsel Çalışma Birimi
Psikiyatri ve Türkçe Bilimsel Çalışma Birimi

 

SALON V        Organik Mental Bozukluklar Bilimsel Çalışma Birimi
Somatoform Bozukluklar Bilimsel Çalışma Birimi
Yeme Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi

SALON VI     Psikiyatride Rehabilitasyon Bilimsel Çalışma Birimi
Psikiyatrik Genetik Bilimsel Çalışma Birimi
Gençlik Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimi
Geriyatrik Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi

 

12:15-13:30

SALON III     Psikiyatride İnsan Hakları ve Etik Bilimsel Çalışma Birimi

SALON IV     Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimi

SALON V       Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi
SALON VI     Aile-Çift Terapileri Bilimsel Çalışma Birimi
SALON VI     Bireysel Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi

 

18:00-19:00

SALON V        Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Bilimsel Çalışma Birimi