Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı 9. Bahar Sempozyumu Başarıyla Gerçekleştirildi

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı 9. Bahar Sempozyumu 13- 17 Nisan tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirildi. Programda 18 Panel, 2 konferans, 1 etkileşimli forum (tam günlük), 1 forum yapıldı, 80 konuşmacı yer aldı. Bilimsel Çalışma Birimleri’nce hazırlanan panellerin büyük bir çoğunluk oluşturduğu toplantıda ilgili bilimsel çalışma birimince hazırlanan Adli Psikiyatri Sempozyumu da yapıldı. Düzenleme Kurulu'ca 10. Yıllık Toplantı hazırlıklarına başlanmıştır.