ULUSAL PSİKİYATRİ POLİTİKASI GÖREV GRUBUNA ÇAĞRI

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarım,

 

Bilindiği gibi, ülkemiz psikiyatri topluluğunun, Ulusal Ruh Sağlığı Politikası üzerindeki görüşünü oluşturmak üzere Türkiye Psikiyatri Derneği bünyesinde bir görev grubu oluşturulmasına karar verilmiştir.  

 

“TPD Ulusal Ruh Sağlığı Politikası Görev Grubu”nu oluşturmak için TPD İstanbul Şubesi’nde bir toplantı planlanmaktadır. Bu toplantıda Görev Grubu'nun görev ve işbölümü ile, çalışma planı oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Toplantı tarihini katılmak isteyenlerle belirlemek ve gündem önerilerini toplamak için yapılacak yazışmaları, grup içinde yapabilmek amacıyla, bu toplantıya katılmak isteyen meslektaşlarımızın ymsercan@gmail.com adresine katılmak istediklerini bildirir bir elektronik mektup göndermeleri beklenmektedir.

 

Ulusal Ruh Sağlığı Politikası konusunda bilgisi ve düşüncesi olan, çaba göstermek, emek vermek isteyen meslektaşlarımı Görev Grubu’na katılmaya davet ediyorum.

 

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa Sercan