TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ ÖDÜLLERİ BAHAR SEMPOZYUMUNDA VERİLECEK

psikiyatri.org.tr /


ÖDÜLLER

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ ÖDÜLLERİ İÇİN LÜTFEN WEB SİTEMİZDEKİ ÖDÜL YÖNERGESİNE BAKINIZ

Türkiye Psikiyatri Derneği 10. Bahar Sempozyumu  Araştırma Projesi Teşvik  Ödülü

Bu ödül ile Türkiye’de Psikiyatri alanında nitelikli araştırmaların özendirilmesi amaçlanmaktadır. Ödül, yapılması planlanan araştırma projelerine maddi destek sağlama amacı ile verilmektedir. Toplam ödül miktarı Seçici Kurul tarafından seçilen araştırma projeleri arasında eşit olarak paylaştırılmaktadır. Ödüle aday olan projelerin bir üst yazı ile 6 basılı kopya olarak Ödül Yönergesine uygun olarak hazırlanmış dosyalar halinde TPD Genel Merkezi’ne (Tunus Cad. 59/5 Kavaklıdere Ankara) gönderilmesi gerekmektedir.   

 

Araştırma Projesi Teşvik Ödülü  ‘Lilly Neuroscience’ Eğitim Fonu tarafından desteklenmektedir.

Toplam Ödül           5.000 USD

 

Türkiye Psikiyatri Derneği 10.. Bahar Sempozyumu Araştırma (Poster Bildiri) Ödülü

 

Ödül 10. Bahar Sempozyumu’na gönderilen  ve bu ödüle aday olan poster bildiriler arasından ödül jürisi tarafından seçilecek olan çalışmalara verilecektir. Ödüle başvuran kişilerin, bildiri/poster özetlerini bu ödüle aday olduklarını bildiren bir üst yazı ile 1 nüsha olarak Kongre Sekreterliğine posta ile ya da web sitesinden , ayrıca yine bir üst yazı ile  6 basılı kopya olarak TPD Genel Merkezi’ne (Tunus Cad. 59/5 Kavaklıdere Ankara) göndermeleri gerekmektedir. 

Bu  ödül Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.  tarafından desteklenmektedir

Toplam Ödül: 7.000 YTL

                Birincilik Ödülü:        3.000 YTL

                İkincik Ödülü:           2.500 YTL

                Üçüncülük Ödülü:    1.500 YTL