PSİKİYATRİ GÜZ OKULU - VII, "Psikiyatri ve Beden" duyurusu

psikiyatri.org.tr /

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

P S İ K İ Y A T R İ ’ D E    S Ü R E K L İ     E Ğ İ T İ M

E T K İ N L İ K L E R İ

P S İ K İ Y A T R İ    G Ü Z

O K U L U – VII

  “Psikiyatri ve Beden”

4-8 Eylül 2006

Malatya


ÖNYAZI

Asistan eğitimine yönelik olarak 2000 yılından bu yana düzenlediğimiz “Psikiyatri Güz Okulu”nun yedincisini “Psikiyatri ve Beden” ana konu çerçevesinde 4-8 Eylül 2005 tarihleri arasında   Malatya’da gerçekleştireceğiz. Bu yıl kurs modelinde bazı değişiklikler olacak. Her katılımcı ana tema ile ilişkili bir araştırma, olgu yada tartışma açmaya yönelik bir bildiri sunma koşuluyla okula kayıt yaptırabilecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda katılımcı sayısı 40 ile sınırlandırılmıştır. Katılımcılar başvuru sırasına   göre belirlenecektir. Eğitim etkinliğimiz TTB tarafından kredilendirilecektir.

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Süheyla Ünal

Yrd. Doç.Dr. Burhanettin Kaya

Yrd. Doç. Dr. Rıfat Karlıdağ

Uzm. Dr. Özlem Özel Özcan

Uzm. Dr. Bayram Şimşek

Dr. H.Dilek Yalvaç

Dr. Mutlu Dağdelen

Dr. Zeynep Elyas

Dr. E. Aktan Mutlu

Dr. Kenan Temiz

Dr. Özgür Aytaş

Psk. Seher Kılıçer

SHU. Gönül Çakıl

EĞİTİCİLER

Doç. Dr. Ali Nahit Babaoğlu

Yrd. Doç. Dr. Cumhur Boratav

Yrd. Doç. Dr. Buket Cinemre

Prof. Dr. Hayriye Elbi Mete

Dr. Psk. Yavuz Erten

Yrd. Doç. Dr. Ersoy Hazneci

Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu

Doç. Dr. Melih Karıncaoğlu

Yrd. Doç. Dr. Rıfat Karlıdağ

Yrd. Doç. Dr. Burhanettin Kaya

Uzm. Dr. Mine Kaya

Doç. Dr. Cemal Özcan

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sertkaya

Doç. Dr. Psk. Gonca Soygüt

Doç. Dr. Atilla Soykan

Doç. Dr. Doğan Şahin

Prof. Dr. Süheyla Ünal

Doç. Dr. Ertan Yetkin

Dr. Serhat Yüksel

GÜZ OKULU KAYIT FORMU

Adı Soyadı:

Çalıştığı Kurum:

Adresi:

Sunacağı bildirinin adı ve türü:

Tel:

E-posta:

Faks:

KONAKLAMA

Güz okulu ücretsizdir. Konaklama ve diğer harcamalar katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Konaklama için Malatya Öğretmenevi’nde yer ayrılacaktır. İsteyen arkadaşlar düzenleme kuruluna bildirdiği takdirde yer ayrılması sağlanacaktır.

BAŞVURU İÇİN İLETİŞİM ADRESİ

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Psikiyatri Anabilim Dalı

44280 Malatya

Telefon: 0422 341 0660 /5401-5407-5409

E mail: burha65@yahoo.com

            suheylau@superonline.com


 

GÜZ OKULUNDA YER ALMASI DÜŞÜNÜLEN KONU BAŞLIKLARI

 •      Somatizasyon – Dr. Burhanettin Kaya
 •      Somatoform bozukluklar ve konversiyonda tedavi yaklaşımları – Dr. Cumhur Boratav
 •      Yeme bozuklukları- Dr. Buket Cinemre
 •      Kişilik gelişimi ve beden ilişkisi – Psk. Yavuz Erten
 •      Self-mutilasyon – Dr. Doğan Şahin
 •      Organ kaybı, organ nakli ve yas – Dr. Hayriye Elbi Mete
 •      Bedende “buluşan” hastalıklar : Multi disipliner yaklaşım – Dr. Süheyla Ünal, Dr. Burhanettin Kaya, Dr. Cemal özcan, Dr. Ayşe Sertkaya, Dr. Ersoy Hazneci, Dr. Ertan Yetkin, Dr. Melih Karıncaoğlu
 •      Kronik yorgunluk sendromu-Dr. Rıfat Karlıdağ
 •      Bedende belirti üretmek : Yapay bozukluk – Dr. Burhanettin Kaya
 •      Beden dili –Psk. Dr. Gonca Soygüt
 •      Bedeni algılamak- Psk. Dr. Gonca Soygüt
 •      Travma ve beden- Dr. Doğan Şahin
 •      Psiko-immunoloji- Dr. Süheyla Ünal
 •      Politika ve beden (politik beden-beden politikaları)- Dr. Cem Kaptanoğlu
 •      Beden ve kimlik-Dr. Süheyla Ünal
 •      Felsefede ruh ve beden – Dr. Serhat Yüksel
 •      Sanat ve beden – Nilüfer Erdem (Yazar)
 •      Toplumsal cinsiyet, cinsellik ve beden – Dr. Burhanettin Kaya, Dr. Mine Kaya
 •      Hastalık-beden ilişkisine kültürel bir bakış- Dr. Süheyla Ünal
 •      Bedenin tarihi- Dr. Ali Nahit Babaoğlu
 •      Kronik yorgunluk sendromu-Dr. Rıfat Karlıdağ
 •      Fiziksel hastalığa ruhsal tepkiler ve psikiyatrik tanılar-Dr. Atilla Soykan
 •      Sağlıklı kalp ve yoga-Dr. Ertan Yetkin