Türkiye Psikiyatri Derneği 1. Yeterlik Genel Kurulu Tamamlandı

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği 1. Yeterlik Genel Kurulu 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde 30 Eylül 2004 tarihinde toplandı. Geçici Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in açış konuşmasından sonra yeterlik belgesi almaya hak kazananlara belgeleri verildi. Genel Kurul toplam sayısı 71 olarak belirlendi. Genel Kurula katılım sayısı 40 olarak saptandı. Toplantı yeter sayısına ulaşıldığı görülerek Genel Kurul’a başlandı. Divan Seçimine geçildi. Divan Başkanlığı’na Dr. Savaş Kültür, Başkan Yardımcılığı’na Dr. Can Cimilli, yazmanlığa Dr. Defne Tamar ve Dr. Murat Rezaki aday gösterilerek oybirliği ile seçildi. Seçime geçildi. İlgili kurullara aday gösterilenler tüm Yeterlik Genel Kurulu üyelerinin görebileceği şekilde yazıldı. Hazirun listesini imzalandı. Oyları gizli olarak kullanıldı. Açık sayım yapıldı. Eşit oy alan Dr. Nihat Alpay ile Dr. Nesrin Dilbaz arasında çekilen kura sonucunda Dr. Nihat Alpay Yeterlik Yürütme Kurulu yedek üyesi olarak belirlendi.