YETERLİK KURULU DUYURUSU

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ PSİKİYATRİ YETERLİK KURULU DUYURUSU

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Yeterlik Kurulu İç Yönergesi’nin Geçici Madde 3a bendine göre, Sınavsız Yeterlik Belgesi almak için son başvuru tarihi, yönergenin kabul edildiği tarihten iki yıl sonrası olan 8 Kasım 2005’te sona ermiştir. Bu süre içinde yaptıkları başvuruları değerlendirilen ve gerekli koşulları karşıladıkları belirlenen 130 meslektaşımıza sınavsız Yeterlik Belgesi verilmiştir.

26 Kasım 2005 tarihinde yapılan TPD Olağan Genel Kurulu’nda, sınavsız Yeterlik Belgesi almak için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2005 tarihine kadar uzatılması kararı alınmıştır.

TPD Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu İç Yönergesi gereğince, TPD üyesi Doçent, Profesör, Şef ve Şef Yardımcılarının sınava tabi tutulmaksızın Yeterlik Belgesi alabilmeleri için gerekli koşullar ve başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Sınavsız Yeterlik Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Koşullar

1. Index Medicus'da yer alan uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar 2 puan, yurtiçi hakemli dergilerdeki yayınlar 1 puan sayılmak üzere, son 10 yılda toplam 10 puanlık yayın yapmış olmak;

2. Son 5 yılda aşağıda tanımlanan bilimsel toplantılara katılarak toplam 75 STE/CME kredisi toplamış olmak:

(a) TTB’nin kredilendirdiği ulusal bilimsel toplantılar,

(b) GYYK tarafından geçerliliği kabul edilen bir uluslararası kredilendirme kuruluşunun kredilendirdiği uluslararası bilimsel toplantılar.

Sınavsız Yeterlik Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1. Özgeçmiş,

2. Bir fotoğraf,

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. Doçentlik ya da Profesörlük belgesi ya da Şef ya da Şef Yardımcısı olarak çalıştığını gösterir belge,

5. Son 10 yılda ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış eserlerin listesi,

6. Son 5 yılda katıldığı kredilendirilmiş ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların listesi ve toplantılardan aldığı STE kredilerini ya da toplantılara katıldığını gösterir belgeler.

Kredilendirilmiş bilimsel toplantılarla ilgili belgeler mevcut değilse, katılınan toplantıların listesinin sunulması yeterli kabul edilecektir. Bu durumda, kredi puanları TTB'nin toplantılara vermiş olduğu krediler üzerinden hesaplanacaktır.

Başvuru için adaylardan TPD’nin T.C. Ziraat Bankası Tunalı Hilmi Şubesi 615243 nolu hesabına 50 milyon T.L. yatırmaları istenmektedir. Başvurular, TPD Genel Merkezine yapılmalıdır.

Türkiye Psikiyatri Derneği
Yeterlik Yürütme Kurulu
yyk@psikiyatri.org.tr