41.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİNDE YAPILAN ASİSTAN BÇB TOPLANTISI SONUÇLARI

psikiyatri.org.tr /

Arkadaşlar merhaba
41.Ulusal Psikiyatri Kongresinde, 18.11.2005 tarihinde Asistan BÇB toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonucunda alınan kararlar aşağıda belirtilmiş olup mail grubu içerisinde tartışıldıktan sonra kesinleşecektir.
 
  1. 3-4 Aralık 2005 tarihinde Bakırköy’de buluşma için gerekli girişimlerin yapılması.
  2. Önümüzdeki Bahar Sempozyumu için aşağıdaki konu ve kursların önerilmesi.
Panel 1. Yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde asistan sorunları
-         Yasal Sorunlar
-         Örgütlenme
Panelin arkasından Asistan Forumu
Adli Psikiyatri ve İstatistik Kursu ile ilgili kurs önerisinde bulunulması.
            (Panel başlıklarına talip olan ya da önerilenlerin kısa sürede tartışılması iyi olur.)
  1. Şube asistan komisyonlarındaki işleyişin iç tüzükteki işleyişe benzer şekilde yürütülmesi ve alınan kararların mutlaka mail yolu ile duyurulması.
  2. Asistan e-mail grubundan iç tüzük gereği asistan grubuna üye olamayanların çıkartılması.(Asistanlığın bitiminden itibaren 1 yılı geçirmiş üyeler)

Mehmet YUMRU, M.D.