TOPLUM SAĞLIĞI HİBE PROGRAMI İÇİN TEKLİF DAVETİ

psikiyatri.org.tr /

Sağlık Bakanlığı, koruyucu çocuk sağlığı, tütün ve alkol kontrolü, kronik hastalıklar ve kontrolü konularında toplum sağlığı müdahalelerinin geliştirilmesini amaçlayan “Toplum Sağlığı Hibe Programı” için teklif davetinde bulunmaktadır. Mevcut davet en fazla bir yıllık projeler için geçerli olup, proje başına en az 50.000 ve en fazla 200.000 ABD Doları hibe verilecektir. Hibe programında il sağlık müdürlükleri, sivil toplum örgütleri gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilen projelere öncelik verilecektir. Başvuru kriterleriyle ilgili ayrıntılı bilgi http://www.hm.saglik.gov.tr adresinde bulunan İşletim El Kitabı ve Kılavuzlar Ek-2 Seçilebilirlik İçin Yasal Şartlar Bölümünde mevcuttur.

 

Başvuru sahipleri tarafından projelere ilişkin önce kısa bir Niyet Mektubu, sonra ise daha ayrıntılı bilgilerin yer aldığı Proje Teklifi verilecektir. Niyet Mektubu, verilen formata uygun olarak eksiksiz doldurulup başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra en geç 25 Kasım 2005 saat 17.00’ye kadar web sitesinde belirtilen adrese elden/iadeli taahhütlü/acele posta yoluyla ulaştırılacaktır. Niyet mektubu formuna aynı web sayfasından ulaşılabilir. Konuyla ilgili sorular hibe@hm.saglik.gov.tr e-posta adresine iletilebilir.