PROFESÖR, DOÇENT, ŞEF VE ŞEF YARDIMCILARI İÇİN TPD YETERLİK KURULU DUYURUSU

psikiyatri.org.tr /


TPD Yeterlik Kurulu İç Yönergesi’nin Geçici Madde 3a bendine göre, Sınavsız Yeterlik Belgesi almak için son başvuru tarihi, yönergenin
kabul edildiği tarihten iki yıl sonrası olan 8 Kasım 2005’te sona ermektedir.

 

            TPD Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu İç Yönergesi gereğince belirlenen, üniversite ya da eğitim hastanelerinde görev yapan Doçentler, Profesörler, Şefler ve Şef Yardımcılarının sınava tabi tutulmaksızın Yeterlik Belgesi alabilmeleri için gerekli koşullar ve başvuru için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir.

 

            Sınavsız Yeterlik Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Koşullar

 

            1. Index Medicus'da yer alan uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar 2 puan, yurtiçi hakemli dergilerdeki yayınlar 1 puan sayılmak üzere, son 10 yılda toplam 10 puanlık yayın yapmış olmak;

            2. Son 5 yılda aşağıda tanımlanan bilimsel toplantılara katılarak toplam 75 STE/CME kredisi toplamış olmak:

            (a) TTB’nin kredilendirdiği ulusal bilimsel toplantılar,

            (b) GYYK tarafından geçerliliği kabul edilen bir uluslararası kredilendirme kuruluşunun kredilendirdiği uluslararası bilimsel toplantılar.

 

            Sınavsız Yeterlik Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 

1.      Özgeçmiş,

2.      Bir fotoğraf,

3.      Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4.      Doçentlik ya da Profesörlük belgesi ya da Şef ya da Şef Yardımcısı olarak çalıştığını gösterir belge,

5.      Son 10 yılda ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış eserlerin listesi,

6.      Son 5 yılda katıldığı kredilendirilmiş ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların listesi ve toplantılardan aldığı STE kredilerini ya da toplantılara katıldığını gösterir belgeler.

 

            Kredilendirilmiş bilimsel toplantılarla ilgili belgeler mevcut değilse, katılınan toplantıların listesinin sunulması yeterli kabul edilecektir. Bu durumda, kredi puanları TTB'nin toplantılara vermiş olduğu krediler üzerinden hesaplanacaktır.

 

            Başvuru için adaylardan TPD’nin T.C. Ziraat Bankası Tunalı Hilmi Şubesi 6360899-5003 nolu hesabına 50 milyon T.L. yatırmaları istenmektedir. Başvurular, TPD Genel Merkezine yapılmalıdır.

 

 

            Türkiye Psikiyatri Derneği

            Yeterlik Yürütme Kurulu