Yan Dal Etik Kodları

psikiyatri.org.tr /

Sayın TPD Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörleri,

Bildiğiniz gibi Psikiyatride Etik Kurallar metni genel etik kurallarımızı belirlemekte, özel alanların etik kurallarının neler olması gerektiğine ilişkin sadece genel bir çerçeve sunmaktadır.
Bu eksiği gidermek amacıyla özel alanlara ilişkin etik kuralların belirlenmesi gerkmektedir.
Ulusal Kongrede sunulacak olan ilk taslak, katkı ve eleştirilerin ışığında yeniden hazırlanarak, meslektaşlarımızın tartışmasına açılacak, daha sonra da Genel Kurul'da tartışılarak son hali verilecektir.
Şimdiye dek kendi etik kodlarını gönderen çalışma birimleri şunlardır:

Cinsel İşlev Bozuklukları BÇB
Somatoform Bozukluklar BÇB
Grup Psikoterapileri BÇB

Ulusal Kongre öncesi de bir hazırlık dönemi gerekeceğinden tüm çalışma birimlerinden bir an önce kendi alanları ile ilgili etik kod taslaklarını
İsmet Kırkpınar ya da Doğan Şahin'e e-posta ile göndermelerini rica ederim.

Doğan Şahin
dsahin60@tnn.net