Krize Müdahale ve İntiharı Önleme BÇB Üyelerine duyuru

psikiyatri.org.tr /

Değerli Krize Müdahale ve İntiharı Önleme BÇB Üyeleri,
TPD , BÇB Sekreteri Prof.Dr. İsmet Kırpınar imzalı, 17.06.2005 Tarih ve 54/2005 sayılı yazı ile ;
"iNSAN HAKLARI VE ETİK BÇB çalışması, özel alan etik kuralları ilgili çalışmaya katkıda bulunabilmek amacıyla çalışma birimimizle ilgili görüşlerimizi posta ya da e-posta ile " TPD merkeze göndermemiz istenmektedir.
Bu konuda görüşlerinizi bildirmenizi bilgilerinize arz ederim. 
Sevgi ve Saygılarımla,

Dr. İbrahim Afif Karakılıç
Krize Müdahale BÇB Koordinatörü
ikarakilic@superonline.com