1. ULUSAL PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ

psikiyatri.org.tr /

GATA Haydarpaşa Psikiyatri AD, GATA Tıbbi  Farmakoloji AD ve Klinik Psikofarmakoloji Bülteni'nin ortaklaşa duzenledikleri 1. Ulusal   Psikofarmakoloji  Kongresi "Psikofarmakolojide Yenilikler" "MOLEKÜLDEN KLİNİĞE" başlıkları altında 14-17 Aralık 2005, Crowne Plaza Hotel, Ataköy, İstanbul'da yapılacaktır.

Bu kongre GATA Haydarpaşa Psikiyatri Kliniği'nin ilki 1991 ve sonuncusu da 1998 yılında gerçekleştirilen "Klinik Psikofarmakolojide Yenilikler-Uluslararası Katılımlı Sempozyum" larin beşincisi ve devami olarak; yine ilki  GATA Tibbi Farmakoloji AD tarafindan  1999'da yapilan  "1.Gülhane Psikofarmakoloji Sempozyumu"nun ikincisi ve devamı olarak düşünülmüştür.

Panel, kurs ve uzmanla buluşma için son öneri verme tarihi 01 Haziran 2005, poster özetlerinin son gönderilme tarihi 30 Eylül 2005 olarak belirlenmiştir.

Bilimsel Yazisma Adresi

Doç. Dr. Servet EBRİNC
GATA HAYDARPASA  Egitim Hastanesi
Psikiyatri Klinigi Kadikoy 81327 İstanbul

E-posta:
sebrinc1@yahoo.com
sebrinc1@gmail.com

Web Sitesi ve Elektronik İletisim:

Lut TAMAM
E-posta:
ltamam@cu.edu.tr
ltamam@gmail.com

Kayit   Konaklama ile İlgili  Diger Yazismalar:

PEGASUSİST Turizm & ACP Organizasyon
Akkavak sok. No:9 / 2  Sisli 80220 Nisantasi -İstanbul   Turkiye
www.psikofarmakolojikongresi2005.com
e posta : info@acporganizasyon.com
             ryavasir@acporganizasyon.com

Tel : +90 -212-219- 9939      Faks : +90 -212-230-7540

http://www.psikofarmakolojikongresi2005. com