TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 9. BAHAR SEMPOZYUMU ARAŞTIRMA (POSTER BİLDİRİ) ÖDÜLÜ

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği 9. Bahar Sempozyumu Araştırma (Poster Bildiri) Ödülü

 

Ödül 9. Bahar Sempozyumu’na gönderilen  ve bu ödüle aday olan poster bildiriler arasından ödül jürisi tarafından seçilecek olan çalışmalara verilecektir. Ödüle başvuran kişilerin, bildiri/poster özetlerini bu ödüle aday olduklarını bildiren bir üst yazı ile 1 nüsha olarak Kongre Sekreterliğine, ayrıca yine bir üst yazı ile  6 basılı kopya olarak TPD Genel Merkezi’ne (Tunus Cad. 59/5 Kavaklıdere Ankara) göndermeleri gerekmektedir. 

Bu  ödül Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.  tarafından desteklenmektedir

Toplam Ödül: 7.000 YTL

Birincilik Ödülü:        3.000 YTL
İkincik Ödülü:           2.500 YTL
Üçüncülük Ödülü:    1.500 YTL

Seçici Kurul:

Doç. Dr. Haluk Özbay
Prof. Dr. Tunç Alkın
Prof. Dr. Orhan Doğan
Doç. Dr. Timuçin Oral
Prof. Dr. Aylin Uluşahin