TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 9. BAHAR SEMPOZYUMU ARAŞTIRMA PROJESİ TEŞVİK ÖDÜLÜ

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği 9. Bahar Sempozyumu  Araştırma Projesi Teşvik  Ödülü

Bu ödül ile Türkiye’de Psikiyatri alanında nitelikli araştırmaların özendirilmesi amaçlanmaktadır. Ödül, yapılması planlanan araştırma projelerine maddi destek sağlama amacı ile verilmektedir. Toplam ödül miktarı Seçici Kurul tarafından seçilen araştırma projeleri arasında eşit olarak paylaştırılmaktadır. Ödüle aday olan projelerin bir üst yazı ile 6 basılı kopya olarak Ödül Yönergesine uygun olarak hazırlanmış dosyalar halinde TPD Genel Merkezi’ne (Tunus Cad. 59/5 Kavaklıdere Ankara) gönderilmesi gerekmektedir.   

 

Araştırma Projesi Teşvik Ödülü  ‘Lilly Neuroscience’ Eğitim Fonu tarafından desteklenmektedir.

Toplam Ödül           5.000 USD

Seçici Kurul             Doç. Dr. Haluk Özbay

Prof. Dr. Ercan Abay

Prof. Dr. Soli Sorias

Prof. Dr. Zeliha Tunca

Prof. Dr.  Olcay Yazıcı