TPD YETERLİK ALT KURULLARI BELİRLENDİ

psikiyatri.org.tr /


TPD YETERLİK ALT KURULLARI

Yeterlik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Altkurulu:
 Dr. Tunç Alkın
 Dr. Erol Göka
 Dr. Cengiz Kılıç
 Dr. Armağan Samancı
 Dr. Hamdi Tutkun
 Dr. Raşit Tükel
 Dr. Simavi Vahip

Yeterlik Sınav Altkurulu:
 Dr. Ercan Abay
 Dr. Fisun Akdeniz
 Dr. Nesrin Dilbaz
 Dr. Orhan Doğan
 Dr. Defne Tamar Gürol
 Dr. Mine Özmen
 Dr. Aylin Uluşahin

Altkurulların ilk toplantısının, TPD-YYK üyelerinin de katılımıyla, 15.01.2005 tarihinde,  Ankara'da TPD Genel Merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.