TPD Psikiyatri Yeterlilik Kurulu Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

Sınavsız Yeterlik Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Koşullar

1) Index Medicus'da yer alan uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar 2 puan, yurtiçi hakemli dergilerdeki yayınlar 1 puan sayılmak üzere, son 10 yılda toplam 10 puanlık yayın yapmış olmak;

2) Son 5 yılda aşağıda tanımlanan bilimsel toplantılara katılarak toplam 75 STE/CME kredisi toplamış olmak:

(a) TTB’nin kredilendirdiği ulusal bilimsel toplantılar,

(b) GYYK tarafından geçerliliği kabul edilen bir uluslararası kredilendirme kuruluşunun kredilendirdiği uluslararası bilimsel toplantılar.

Sınavsız Yeterlik Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

    Özgeçmiş, Bir fotoğraf Nüfus cüzdanı fotokopisi, Doçentlik ya da Profesörlük belgesi ya da Şef ya da Şef Yardımcısı olarak çalıştığını gösterir belge, Son 10 yılda ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış eserlerin listesi, Son 5 yılda katıldığı kredilendirilmiş ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların listesi ve toplantılardan aldığı STE kredilerini ya da toplantılara katıldığını gösterir belgeler.

Kredilendirilmiş bilimsel toplantılarla ilgili belgeler mevcut değilse, katılınan toplantıların listesinin sunulması yeterli kabul edilecektir. Bu durumda, kredi puanları TTB'nin toplantılara vermiş olduğu krediler üzerinden hesaplanacaktır.

Başvuru için adaylardan TPD’nin T.C. Ziraat Bankası Tunalı Hilmi Şubesi 615243 nolu hesabına 50 milyon T.L. yatırmaları istenmektedir.

Başvurular, TPD Genel Merkezine yapılmalıdır.

Sınavsız Yeterlik Belgesi Almak İçin Son Başvuru Tarihi

TPD Yeterlik Kurulu İç Yönergesi’nin Geçici Madde 3a bendine göre, Sınavsız Yeterlik Belgesi almak için son başvuru tarihi, yönergenin kabul edildiği tarihten iki yıl sonrası olan 8 Kasım 2005 olarak belirlenmiştir. Bu durumda Sınavsız Yeterlik Belgesi sadece sözü edilen zaman dilimi içinde alınabilecektir. Sınavsız Yeterlik Belgesi almak için konulan akademik ölçütler, TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'nun kurul ve altkurullarıyla yapılanma sürecinin bir uygulaması olarak değerlendirilmelidir.

Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Yürütme Kurulu