TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

psikiyatri.org.tr /