TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ MECLİS GÜNDEMİNDEKİ YENİ SİLAH YASA TASARISI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

psikiyatri.org.tr /