TPD PSİKİYATRİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON ALT KURULU KURUM ZİYARETİ SÜRECİNİ BAŞLATIYOR

psikiyatri.org.tr /

Psikiyatri eğitim kurumlarının gelişimi için önemli bir aşama olan,  eğitim kurumlarının verdikleri eğitimin niteliği ve alt yapısının yeterliğinin izlenmesi anlamına gelen akreditasyonun son aşaması olan kurum ziyaretinin ilki bu ay içinde gerçekleşecek.
Bilindiği gibi Psikiyatri Yeterlik Kurulu oluşumundan bu yana çekirdek eğitim programı ve asistan karnesi oluşturmuş, yeterlik sınavı uygulamalarını başlatmış ve sürdürmektedir. Bu süreçlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bilindiği gibi son olarak eğitim kurumları akreditasyonu ile ilgili program metinleri oluşturulmuş ve yayımlanmıştı.
Eğitim kurumu ziyaretlerinin ön koşulu olan “ziyaret kurulu üyelerinin eğitimi” 29 Mayıs 2010 Cumartesi günü Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi’nde verilen eğitimle tamamlandı. Bu eğitim için Psikiyatri Yeterlik Kurulu'ndan bütün eğitim kurumlarına çağrı yapılmış, 10 yıldan daha uzun süredir eğitici olan ve halen etkin eğitici olarak çalışan, gönüllü kişilerin adı istenmiştir.  Kurumlarınca 35 kişinin adı bildirilmiş, 19 kişi eğitime katılmıştır. Katılan meslektaşlarımız eğitim sonunda kurum ziyaret kurulu üyesi olarak görev yapmaya hak kazanmışlardır. Bu eğitimin yinelenmesi planlanmaktadı r.
Kurum ziyaret programı eğitiminin tamamlanmasıyla Psikiyatri Yeterlik Kurulu- Akreditasyon Altkurulu, eğitim kurumu ziyareti yapabilir hale gelmiştir.
Bir eğitim kurumunun ziyaret isteği başvurusunda bulunduğu ve ziyaretin 23 Haziran 2010 tarihinde planlandığı açıklamada yer almıştır.
Kurum ziyareti isteyen psikiyatri eğitim kurum yöneticileri Türkiye Psikiyatri Derneği’nce yayımlanan “Psikiyatride Uzmanlık Eğitimi - Yeterlik ve Eğitimin Akreditasyonu” adlı kitapta ve http://www.psikiyatri. org.tr/ShowPage. aspx?Id=yyk_ akreditasyon_ belgeleri adresinde yer alan kurum ziyareti ile ilgili belgelere ulaşılabileceği açıklanmıştır. 
Ziyaret isteğinin Psikiyatri Yeterlik Kurulu Başkanlığı, Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi, Tunus Caddesi 59/5 Kavaklıdere – Ankara adresine yapılması gerektiği bildirilmiştir.