TPD Diyarbakır Şube Etkinliği

psikiyatri.org.tr /

TPD Diyarbakır Şubesi'nce 08.05.2010 tarihinde "Adli Psikiyatri'de Güncel Sorunlar" başlıklı toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıya konuşmacı olarak Abant İzzet Baysal Üniveristesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sercan katılmıştır.