TPD 14. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumunda Basın Toplantısı yaptı

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
YILLIK TOPLANTISI
14. BAHAR SEMPOZYUMU
 
13 - 17 NİSAN 2010 – KERVANSARAY LARA OTEL, ANTALYA
 
BASIN BİLGİ NOTU
 
Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından 13 -17 Nisan 2010 tarihleri arasında Kervansaray Lara Otel, Antalya’da düzenlenen Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 14. Bahar Sempozyumu’nda ruh sağlığına dair tüm konular ve güncel tedaviler masaya yatırıldı. Ayrıca kongre kapsamında Psikiyatrik Epidemiyoloji Çalıştayı ve Sempozyumu da gerçekleştirildi. 500’ü aşkın katılımcının takip ettiği Sempozyumda, 21 çeşitli TPD Toplantısı, 47 BÇB Toplantısı, 18 panel, 4 çalışma grubu, 25 kurs, 2 konferans, 1 açılış konferansı(Medya sahipliği yapısı: Haber nasıl üretiliyor, Dünya ve Türkiye-Doğan Tılıç), 12 firma ve 1 endüstri sempozyumu, 21 sözel bildiri, 44 poster bildiri ve 1 fotoğraf sergisi yer aldı.  
 
Bilimsel programda; Çoğul Sorunları Olan Kadın Vakaların Değerlendirilme ve Yönlendirilme Stratejileri, Genetik Psikiyatriye Ne Vaat Ediyor?, Farklı Yönleriyle Yeme Bozuklukları, Cinsel Suç Mağdurlarında Bilirkişilik, Aile içi şiddet ve insest, Bağımlılık Tedavisinde Psikososyal Yaklaşım, Koruyucu Ruh Sağlığı Çerçevesinden Yıldırma (Mobbing), Cinsel İşlev Bozuklukları, Zorunlu Tedavide Sorunlar, İntihara Yaklaşım, İşkence ve Kötü Muameleye Uğramış Hastalarda Psikiyatrik Bulgular, Depresyonda Davranışçı Tedaviler, Ruh Sağlığı Çalışanlarına Yönelik Şiddet”gibi çarpıcı konu başlıklarından oluşan paneller, bilimsel çalışma grubu toplantıları, kurslar ve sözel bildiri oturumlarında ruh sağlığına yönelik tüm konular tartışmaya açıldı.
 
 
BASIN TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI
 
Doç. Dr. Doğan YEŞİLBURSA
Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı
 
İyi günler değerli basın mensupları,
TPD MYK olarak hoşgeldiniz diyerek söze başlamak istiyoruz.
 
Yaklaşık 1,5 yıl önce 2008 Ekim ayında 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde sizlerle işbirliği için bir girişim başlattığımızı duyurmuştuk. Bu girişimin amacı toplumumuzda yeterince ve doğru biçimde tanınmayan psikiyatri ve psikiyatr kavramlarının doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlamak, TPD’ni tanıtmak, psikiyatrik konularda konunun uzmanları tarafından sizler aracılığı ile halkımıza bilimsel ve doğru bilgileri aktarabilmek, güncel yaşam olaylarının varsa psikiyatrik boyutlarını ve sorun alanlarını gündeme getirmek, çözüm yollarını tartışmak, sizlerin psikiyatriye ilişkin bilgilere gereksiniminiz olduğunda da üyelerimizle sizleri buluşturmak idi. Aradan geçen bu kısa sürede elimizden geldiğince bu amaçlar doğrultusunda çaba gösterdik.
 
Türkiye Psikiyatri Derneği 1995 yılında kurulmuş ve üyelerinin çabalarıyla bugün 20 şubesi ile psikiyatri topluluğunun yaklaşık %98’inin üye olduğu bir bir sivil toplum kuruluşudur. Üye sayımız 2250’ye ulaşmıştır. Üyelerimiz yalnızca psikiyatri uzmanları ve uzmanlık eğitimi görmekte olan psikiyatri asistanlarıdır. Genel merkezimiz Ankara’da olmak üzere, 20 şubesiyle eşgüdüm içinde çalışılan bir örgütlenme yapısı vardır. Şubelerimizin temsilcileri ile yeraldıkları, tüzüğümüz gereği yılda üç kez biraraya gelen Merkez Eşgüdüm Kurulu, merkez yönetimine danışma kurulu olarak yön veren bir kurul olarak derneğin temel politikalarının oluşturulması, çalışmaların değerlendirilerek planlamaların yapılması işlevini üstlenmektedir. Derneğimizin temel ilkeleri tüzüğümüzle belirlenmiş olup, temel ilkelerimiz bilim, etik ve dayanışmadır. Derneğimiz Dünya Psikiyatri Birliği üyesi olup, uluslarası ilişkilerin ve işbirliğinin canlı tutulması ve sürekliliği konusundaki çalışmalarda aktif bir tutum izlenmektedir.
 
Merkez ve şube örgütlenmesinin yanısıra ilkelerimiz doğrultusunda dernek ana yapılanmasını oluşturan birimler bilimsel çalışma birimlerimizdir. Bu BÇB’ler uzmanlık derneğimizin mutfağını oluşturarak bilimsel üretim ve değerlendirmeleri ile üyelerimizin eğitimlerini ve üst uzmanlık alanlarındaki bilgi, deneyim ve görüşlerini geliştirmek, bilimsel çalışmalar yapmak ve eğitim toplantılarını gerçekleştirmek, konuları ile ilgili referans bilimsel yayınlar üretmek, gereğinde güncel bilimsel değerlendirmelerle  topluma yönelik nesnel ve doğru bilgilenmeyi sağlamak konularında çalışmalar yaparlar. Kamu kuruluşlarının konu ile ilgili gereksinimi olduğunda  değerlendirmeler yaparak bilimsel verileri ortaya koyarlar. Bu yapılanma dışında benzer amaçlar doğrultusunda, özellikle güncel gereksinimler nedeniyle gündemde olan sorun alanları ile ilgili konularda çalışan ve değerlendirmelerini kamuoyuna aktaran ve merkez yönetim kurullarının oluşturdukları görev gruplarımız vardır. Örneğin Sağlık Bakanlığı ve SGK ile ilgili konularda çalışan Özel Eğitim Merkezleri Görev Grubu, Hastane Standartları Görev Grubu, Özlük Hakları Görev Grubu, Psikiyatrik Hizmetleri Ücretlendirme Görev Grubu, Sağlıkta Dönüşüm Görev Grubu, Psikiyatride Özürlülük Oranları ve Maluliyet Görev Grubu, Ruhsal Travmayı Değerlendirme Görev Grubu, Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Görev Grubu, Hekime Yönelik Şiddet Görev Grubu gibi görev grupları gönüllü üyelerimizin katılımı ile çalışmalarını sürdürmektedirler.
 
 
TPD- Basın Ruh Sağlığı Ödülü
 
15.04.2010 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda görsel medya ve radyo dalında Sabri Duransoy 23.06.2009 tarihli Halk TV’deki “Hergün Farklı” programı nedeniyle ve aynı dalda Esra Kazancıbaşı 4.10.2009, 12.09.2009, 25.10.2009, 08.11.2009 tarihlerinde Habertürk TV’de “Medikal” programları nedeniyle birlikte; yazılı basın dalında ise Filiz İçke 17-18-19.11.2009 tarihlerinde yayınlanan Yeni Asır Gazetesi’ndeki “Sağlık ve İnsan” yazı dizisiyle psikiyatri alanının güncel konularını öne çıkaran izleyici tutumları nedeniyle TPD Ruh Sağlığı Basın Ödülü’ne layık görülmüşlerdir.
 
 
Türkiye Psikiyatri Derneği, sağlık politikaları ve yasal düzenlemeler (Sağlıkta dönüşüm, Tam gün yasası, Hastane birlikleri yasası, Ruh sağlığı yasası vs.)
 
Doç. Dr. Burhanettin KAYA
Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri
 
 
Basın toplantısı katılımcıları
 
Doç. Dr. Doğan YEŞİLBURSA
Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı
 
Prof. Dr. Tunç ALKIN
Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkan Yardımcısı
 
Doç. Dr. Burhanettin KAYA
Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri
 
Prof. Dr. Ömer AYDEMİR
Türkiye Psikiyatri Derneği Duygudurum Bozuklukları BÇB Koordinatörü
 
Uzm. Dr. Halis ULAŞ
Türkiye Psikiyatri Derneği Dış İlişkiler Sekreteri

Uzm. Dr. Mehmet YUMRU
Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantılar Sekreteri

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Devrim BAŞTERZİ
Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Çalışma Birimleri Sekreteri
 
Uzm. Dr. Agah AYDIN
Türkiye Psikiyatri Derneği MYK Üyesi, Sayman