TPD Merkez Yönetim Kurulu 1. Üç Aylık Raporu

psikiyatri.org.tr /

TPD Merkez Yönetim Kurulu
Üç Aylık Raporu
(Aralık 2009 – Şubat 2010)
 
 
Genel başlıklar
 • MYK çalışmalarının ve sonuçlarının “üç aylık faaliyet raporu” biçiminde hazırlanarak Bülten, Web sayfası ve mail yoluyla TPD üyelerine duyurulmasına karar verildi.
 • Yıllık toplantı/bahar sempozyumu sırasında mesleğimizle ilgili diğer meslek dernekleri ile yuvarlak masa toplantısı yapılmasına karar verildi.
 • WPA işbirliğinde ICD-10’nun revizyonu için bir çekirdek çalışma grubu oluşturuldu.
 • WPA alt birimlerine, üyelerinin katılım sağlaması için BÇB koordinatörlerine davet yollandı.
 • TPD Etik Kurulu tarafından hazırlanan Etik Kurul Yönergesi üzerinde değişiklik yapılarak kabul edildi. Yeni Etik Kurul’un oluşturulabilmesi için, Merkez Onur Kurulu ile Etik ve İnsan Hakları BÇB’den adayların bildirilmesi istendi.
 • Vagus sinir uyarımı ile ilgili Psikofarmakoloji BÇB’den ve Duygudurum Bozuklukları BÇB’den gelen görüşlerin değerlendirilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı’na görüşlerimiz iletildi.
 • TTB-UDEK tarafında 13 Ocak’ta yapılacak Tam Gün Yasa Tasarısı ile ilgili toplantıya TPD adına Dr. Burhanettin Kaya katıldı.
 
Bilimsel Toplantılar
 • 2009-2011 Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu üyelerinin ilk toplantısı 13 Şubat 2009 tarihinde TPD Genel Merkezi’nde yapıldı.
 • 19. APG’de Poster Bildiri Ödülü verilmesi ve ödül miktarının 5.000.-TL olmasına karar verildi.
 • TPD Ödül Yönergesinin tekrar gözden geçirilerek gerekli değişikliklerin yapılmasına karar verildi.
 • Psikiyatrik Epidemiyoloji BÇB’nin 14. YT-BS’de çalıştay yapma talebi kabul edildi. Katılımcıların konaklama masraflarının TPD tarafından karşılanmasına, kesin katılımcı sayısının 15 gün içinde bildirmelerinin istenmesine karar verildi.
 • 2011’de İstanbul’da yapılacak Dünya Psikiyatri Birliği Tematik Kongresinin Düzenleme Kurulu’nda MYK’dan Dr. Doğan Yeşilbursa, Dr. Ayşe Devrim Başterzi ve Dr. Mehmet Yumru’nun Bilimsel Danışma Kurulunda ise Dr. Tunç Alkın, Dr. Burhanettin Kaya ve Dr. Agah Aydın’ın yer almasına karar verildi.
 • 2013 yılında yapılacak Dünya Psikiyatri Birliği Uluslararası Kongresinin Türkiye’de yapılması için gerekli girişimlerde bulunmak üzere Dr. Levent Küey’e görev verildi.
 • Trakya Aile Hekimliği Kongresinde yapılacak panele Duygudurum Bozuklukları BÇB’den ve Anksiyete Bozuklukları BÇB’den katılacak kişiler bildirildi.
 • Adana şube ile Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’den 20. APG için temsilcileri istendi. Temsilciler: Adana Şubeden; Dr. Nurgül Özpoyraz, Dr. Lut Tamam, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.’dan; Dr. Asena Akdemir, Dr. Mehmet Eren, Dr. Bahar Sarınargis, Dr. Ahmet Doğru, Dr. Sema Uzuntaş olarak belirlendi.
 •  
Sınır İhlalleri:
 • Mesleki roller tanımlaması görev grubunun raporu doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, hasta hakları derneği ve radyo televizyon üst kuruluna yazı yazıldı.
 • Dr. Tanju Sürmeli’nin katıldığı TV programı ile ilgili İTO’ya suç duyurusunda bulunuldu. Program ile ilgili RTÜK ve ilgili kanalın yayın yönetmenine yazı gönderildi.
 • TPD Denizli Şubesinden, Gıda mühendisi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Dekanı olan Prof Dr. Abdullah Çağlar’ın psikiyatrik tedavi yapması ile ilgili inceleme istendi.
 • Psikiyatrik hastalıkları tedavi ederek sınır ihlali yaptığı saptanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Bülent Uran ile ilgili hukuk danışmanımızın önerileri doğrultusunda gerekli hukuksal yazışmalar yapıldı ve girişimlerde bulunuldu.
 • Dr. Cem Keçe ve Dr. Bülent Uran hakkında idari ve para cezası uygulaması yapıldığı, reklam içeriklerinin değiştirildiğine ilişkin bilgiler resmi kurumlardan yazılı olarak tarafımıza iletildi.
 
Bülten
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni’nin yeni sahibinin Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkanı Dr. Doğan Yeşilbursa, Yazı İşleri Müdürü’nün Dr. Burhanettin Kaya olmasına karar verildi. Yayın Kurulu’na Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Dr. Şeref Özer, Dr. Tolga Binbay, Dr. İrem Yıldız, Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Dr. İnci Özgür İlhan, Dr. Çezar Atasoy, Dr. Altan Eşsizoğlu, Dr. Mustafa Sercan, Dr. Şahika Yüksel, Dr. Umut Karasu, Dr. Neşe Direk ve Dr. Onur Özalmete dahil edildi.
 • 2009-3. Sayının basımı yapıldı. 2010 yılı ilk sayısının dosya konusu ola rak “Psikiyatri ve Epidemiyoloji” başlığı seçildi.
 
Yeterlik Kurulu
 • Yeterlik Kurulu’nda, Merkez Yönetim Kurulu temsilcisi olarak Dr. Ayşe Devrim Başterzi görevlendirildi.
 
Görev Grupları (GG)
 • GG koordinatörlerinden son durumları ve çalışmaları tamamlandı ise son raporların bir ay içinde göndermelerinin istendi. GG’ları yeniden yapılandırıldı.
 • “Hekime Yönelik Şiddet GG” kuruldu, koordinatörlüğüne Dr. Ahmet Türkcan’ın getirildi.
 • “Basın Çalışmaları GG” kuruldu, Dr. Burhanettin Kaya koordinatör olarak görevlendirildi.
 • “Mesleki Roller GG”nin tekrar aktifleştirilmesine, sertifikasyon ve meslek içi ihlaller konularında bir çalışma yaparak sertifika verdiğini bildiren kişi ve kuruluşların listesini oluşturmalarının istenmesine karar verildi.
 • Sürücü ehliyeti ve psikiyatrik muayene GG tarafından hazırlanarak MYK’na iletilen rapor Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Ayrıca web sitemizde yayınlanıp üyelerimize duyurusu yapıldı. TPD yayını olarak 14. YT/BS sırasında üyelere dağıtılmasına karar verildi.
 
Bilimsel Çalışma Birimleri (BÇB)
 • 12 Üyemizin talebi üzerine Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu BÇB kuruldu.
 • BÇB’lerden önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirmeyi planladıkları projelerinin dökümü istendi.
 • Hastane intiharları konusunda Krize Müdahale ve İntiharı Önleme BÇB’den durum saptaması yaparak konu ile ilgili görüş ve önerileri istendi.
 
Basın-Tanıtım
 • “TPD Kısa Film Yarışması” düzenlenmesine ve sürecin Dr. Halis Ulaş koordinatörlüğünde yürütülmesine karar verildi.
 • Medya çalışmaları için MEDYAS ile 2 yıllık sözleşme yapıldı.
 • Basın Ruh Sağlığı Ödülü Yönergesinin tekrar gözden geçirilerek gerekli düzeltmeleri yapıldı.
 • 9 Şubat Dünya Sigarayı Boykot Günü ve sigara yasağının delinmesi ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı.
 • 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde basın açıklaması yapıldı.
 • Kayıp çocuklar ve Çocukların ticari-cinsel sömürüsüne yönelik basın açıklaması yapıldı.
 • TRT 1’de yayınlanan “Bir zahmet” adlı programla ilgili yayından kaldırılmasına yönelik RTÜK ve TRT Genel Müdürlüğüne yazı yazıldı.
 • 4/C ve Tekel İşçileri ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
 
 
Basın Raporları (Aralık 2009-şubat 2010)
 
KASIM 2009
 
 • TV Yayınları: Show TV, Halk TV, TGRT Haber, Bugün TV, Kanal 24, CNN Türk, SKY Türk, Kanal D, ATV, Samanyolu Haber TV olmak üzere 10 Televizyon kanalında, Dr. Figen Karadağ, Dr. Şeref Özer, Dr. Peykan Gökalp, Dr. Agah Aydın, Dr. Doğan Yeşilbursa, Dr. Ayşe Devrim Başterzi, Dr. Şahika Yüksel ve Dr. Ayşegül Aksakal’ın konuk oldukları programlarda Kadına Yönelik Şiddet konusunun değerlendirildiği 11 program yayınlandı.
 • Yazılı Basın Haberleri: Gazetem Ege, Hürses, Günlük, Cumhuriyet, Bizim Gazete, Bugün, Haber Türk, Sözcü, MediMagazin, Medikal Tribüne ve Medikal Plus olmak üzere 11 gazete ve dergide, Depresyon, Kadına Yönelik Şiddet, Çocuklar ve Kurban Kesimi, Ruh Sağlığı Yasası, Psikiyatri Özel ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tedavisi gibi konuların yer aldığı 20 haber yayınlandı.
 • Web Haberleri: 20 web sitesinde Kadına Yönelik Şiddet, Çocuklar ve Kurban Kesimi, ile Ruh Sağlığı Profili konularında haberler yer aldı.
 
 
ARALIK 2009
 
 • TV Yayınları: 6News, TRT2, Cem TV, Haber Türk, NTV, CNN Türk, Kanal 24, Halk TV, Samanyolu TV olmak üzere 9 TV kanalında, Dr. Burhanettin Kaya, Dr. Mine Özmen, Dr. Şahika Yüksel, Dr. Doğan Yeşilbursa ve Dr. Nevzat Yüksel’in konuk olduğu programlarda Liyezon Psikiyatrisi, Ekonomik Krizin Ruh Sağlığına Etkisi, Hekimlere Yönelik Şiddet ve Depresyon başlıklı konuların değerlendirildiği 17 program yayınlandı.
 • Yazılı Basın Haberleri: Milliyet Cadde, Haber Türk, Bugün, Dokuz Sütun, Cumhuriyet, Hürses, Bursa Hakimiyet, Ekspres, Milli Gazete, Yeni Asya, Radikal, Hürriyet, Taraf, Hakimiyet, İstanbul, Anadolu Manşet, Karatekin, Düzce Manşet, Vakit, Ege Telegraf, Birgün, Posta, Ayrıntılı Haber, Medical Tribune, Denge, Bizim Gazete, Evrensel, Zaman, Hayat, Günboyu, Sabah, Başkent, Sendrom, Workshop, Actual Medicine, Doktor ve Kongre Sunum olmak üzere 37 gazete ve dergide, Aile İçi Cinayetler, Sosyal Fobi, İşyeri Stresi, Şiddet, Cinsel Sorunlar, Depresyon, İşsizliğin Ruh Sağlığına Etkileri, Hekimlere Yönelik Şiddet, Şizofreni, Dikkat Eksikliği ve Hiper Aktivite ve 45. UPK gibi konuların yer aldığı 48 haber yayınlandı.
 • Web Haberleri: 50’den fazla web sitesinde Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları, Aşırı Doz İlaç Kullanımı, Depresyon, Cinsel Sorunlar, Hekimlere Yönelik Şiddet ve Tepki Eylemleri konularında haberler yer aldı.
 
OCAK 2010
 
 • Tv Yayınları: TRT2 ‘de Dr. Mustafa Sercan’ın konuk olduğu programda kekemelik konusu işlendi
 • Yazılı Basın Haberleri: Medikal Teknik, Farmaskop, Aktüel, Antalya, Medikal Plus, Sabah, Bizim Gazete, Günboyu, Yeni Mesaj ve Hürses olmak üzere 10 gazete ve dergide, Toplumsal Bozulma, İşlevsellik, Hekime Yönelik Şiddet, Depresyon ve TPD Ruh Sağlığı Basım Ödülü gibi konuların yer aldığı 11 haber yayınlandı.
 • Web Haberleri: 20’den fazla web sitesinde Şiddet Patlaması ve TPD Ruh Sağlığı Basın Ödülü gibi konularda 25 haber yayınlandı
 
ŞUBAT 2010
 
 • TV Yayınları: Haber Türk, TRT2, Cine5, CNBC-e, TGRT, TV8, KanalB, Bugün, 6News, ATV, Halk TV, NTV, TRT1 ve Ulusal Kanal olmak üzere 14 TV kanalında, Dr. Burhanettin Kaya, Dr. Doğan Yeşilbursa, Dr. Halis Ulaş, Dr. Ayhan Kalyoncu, Dr. Berna Uluğ,Dr. Doğan Şahin, Dr. Hüseyin Soysal, Dr. Haldun Soygür’ün konuk olduğu programlarda, Ruh Sağlığı, Çocuk İstismarı, Dünya Kanser Günü, Sigarayı Bırakmanın Yolları, Dünya Sigarayı Boykot Günü, Kişilik Bozuklukları, Yeni Silah Yasası, EMDR ve Tekel İşçilerinin Ruh Sağlığı Başlıklı konuların değerlendirildiği 20 program yayınlandı.
 • Yazılı Basın Haberleri: Bizim Gazete, Bursa Haber, Yeniçağ, Hürriyet, Star, Ortadoğu, Yeni Asya, Birgün, Bugün, Haber Ekspres, Hakimiyet, Milliyet, Gazetem Ege, Ege Telgraf, Antalya Gazetesi, Yeni Nesil, İstanbul Gazetesi, Günboyu, Radikal, Vatan, Evrensel, Posta, Günlük, Haber Türk, Cumhuriyet, Sabah, Anadolu Manşet olmak üzere 27 gazete ve dergide, Depresyon, Sokak Çocukları, Çocuk İstismarı, Dünya Kanser Günü, Kaybolan Çocuklar, Dünya Sigarayı Boykot Günü, Tekel İşçileri, Madde Bağımlılığı, Silahsızlanma ve Yeni Silah Yasası gibi konuların yer aldığı 43 haber yayınlandı.
 • Web Haberleri: 100’den fazla web sitesinde Sokak Çocukları, Çocuk İstismarı, Dünya Kanser Günü, Kaybolan Çocuklar, Dünya Sigarayı Boykot Günü, Tekel İşçileri, Madde Bağımlılığı, Silahsızlanma ve Yeni Silah Yasası gibi konularda 142 haber yayınlandı.
 
 
 
Eğitim
 • TPD öncelikli olarak “Bilişsel-Davranışçı Terapi, Cinsel Terapiler ve Destekleyici Psikoterapi” eğiticilerin eğitimlerine ilişkin kısa ve uzun dönem çalışma programına ilişkin bir taslak program oluşturulması için şubelerden kendi bölgelerindeki eğitim kurumları, eğiticiler ve eğitilenler hakkında bilgi istendi. Eğiticilerin ve eğitim alanların eğitimi konusunda bu konu başlıklarında çalışan üyelerimizle ortak bir toplantı planlandı.
 • UDEK’e Çalışma Grupları temsilcilerimizin aşağıdaki şekilde olmasına ve bildirilmesine;
 1. Etik Çalışma Grubu: Asil Dr. Doğan Şahin, Yedek Dr. Sezai Berber
 2. İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu: Asil Dr. Halis Ulaş, yedek Dr. Nevzat Yüksel
 3. STE/SMG Çalışma Grubu: Asil Dr. Simavi Vahip, yedek Dr. Ayşe Devrim Başterzi
 4. İnsan Gücü Planlaması Çalışma Grubu: Dr. Hamid Boztaş, yedek Dr. Müjgan Özen
 5. Toplum Ruh Sağlığı Çalışma Grubu: Dr. Burhanettin Kaya, yedek Dr. İnci Özgür İlhan
 6. e-Sağlık Çalışma Grubu: Dr. Mehmet Yumru, yedek Dr. Salih Selek
 • 14. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu asistan bursu programının sürdürülmesine karar verildi.
 • TTB-UDEK’e Psikiyatri Yeterlik Kurulu tarafından hazırlanan rotasyonlarla ilgili bilgiler gönderildi.
 • TPD’nce “Yurtdışı Eğitim ve Araştırma Bursu” verilmesine karar verildi. Yönergesi hazırlandı. Duyurusu mart ayı içinde yapılması o-planlandı..
 
Özlük hakları
 • Dr. Agah Aydın öncülüğünde zorunlu hizmet, özlük hakları, özel hastanelerde psikiyatrist istihdam edilmesi, ilaç reçeteleme başlıkları ile ilgili olarak bugüne dek yapılan çalışmaları ve bir durum saptaması içeren bir taslak rapor hazırlandı.
 • Özel Hastaneler GG’nun hazırladığı rapor değerlendirilerek Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlara (Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı, OHSAD - Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, TÜMHASAD-Tüm Hastane Sağlık Kuruluşları ve Yöneticileri Derneği, Özel Hastaneler Platformu Derneği) gönderildi.
 • Hekime Yönelik Şiddet ile ilgili yayınlanması planlanan basın bülteni için Dr. Ahmet Türkcan’dan metin istendi.
 • Psikofarmakoloji BÇB’den ve Alkol BÇB’den, Suboxone adlı ilacın reçetelendirilmesi ile ilgili görüş bildirmeleri istendi.
 
Web
 • TPD’nin çeşitli kurumlarla yaptığı yazışmalara üyelerin web üzerinden ulaşabilmesine ilişkin düzenleme yapılması için web yazılım şirketine bilgi verildi.
 • Web’te fotoğraf arşivi ve yazışma bölümü kurulmasına ilişkin teklif kabul edildi.
 
 
TPD MYK uygulamaları ilgili bilgilere www.psikiyatri.org.tr web sayfası MYK kararları başlığı altından ve TPD Bülteni aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
 
 
TPD Merkez Yönetim Kurulu