TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ SİLAH YASA TASARISI İLE İLGİLİ BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

psikiyatri.org.tr /