TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BASIN VE HEKİMLİK UYGULAMALARI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI ÖNCE ZARAR VERME!”

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BASIN VE HEKİMLİK UYGULAMALARI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI
“ÖNCE ZARAR VERME!”
9 Aralık 2009 tarihinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Denizli Şubesi üyesi olan bir meslektaşımızla ilişkili bir haber yeterli inceleme yapılmadan çeşitli basın organlarında yer almıştır. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından söz konusu olay incelediğinde; üyemizin hastasını tedavi ederken, psikiyatri uygulamalarında güncel bilimsel bilgiye dayalı ve meslektaşlarımız tarafından yaygın olarak uygulanan tıbbi tedavi protokollerine uygun davrandığı ve tıbbi hata olarak kabul edilecek bir uygulamasının olmadığı saptanmıştır. Toksik epidermal nekroliz olarak adlandırılan söz konusu deri kaybı, birçok ilaçla ortaya çıkabilecek, nadir rastlanan ancak olası bir yan etkidir.  Her türlü tıbbi işlem ve tedavi uygulamasında komplikasyon ve yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı bilimsel bir gerçekliktir. Hekim olası yan etkileri de göz önünde tutarak, yarar-zarar değerlendirmesiyle hastanın yararına tedavi seçimini yapar, olası yan etkiler konusunda da hastasını bilgilendirir. Ortaya çıkan olumsuz sonucun hekimin kötü uygulamasına mı yoksa komplikasyona mı bağlı olduğu anlaşılmadan, bu konuda yapılacak haberler kamuoyunda hekimlere ve tedavilere duyulan güveni azaltmakta, psikiyatriye ilişkin olumsuz önyargılara yol açmaktadır. Uzun yargı süreçleri sonunda hekim suçsuzluğunu ispat etse bile, bu süreçte yayımlanan haberlerin hem hekimler hem de sağlık hizmeti almak için başvuran kişiler üzerinde yıkıcı etkileri olmaktadır. Bu gibi haberler sonucunda bu tedaviden fayda gören birçok hasta tedavisini sonlandırabilmekte ya da hekime başvurmaktan vazgeçmektedir. Bu da toplum sağlığı açısından onulmaz yaralara yol açmaktadır.
Hekimler yüzyıllardır Hipokrat’ın “Önce zarar verme!” sözünü temel ilke olarak kabul etmişlerdir. Bu ilke tüm meslek grupları için geçerlidir. International Press Institute (Uluslararası Basın Enstitüsü) 1998’de Moskova’da “Sağlık için İletişim” toplantısında yayınladığı sonuç bildirgesindeki ilkelerin başında da “Önce zarar verme” ilkesi gelmektedir. Tüm basın organlarımızı aşağıda tekrarladığımız Uluslararası Basın Enstitüsü ilkeleri doğrultusunda, sağlıkla ilgili gerçeği yansıtmayan, yalnızca ithamla belirli, doğruluğu kanıtlanmamış ve hastaların tedavisini aksatmasına ya da hekime başvurmamasına yol açacak haberleri yayınlamamaya davet ediyoruz.
 
 
Türkiye Psikiyatri Derneği
TPD MerkezYönetim Kurulu 

 
Uluslararası Basın Enstitüsü İlkeleri
1. Önce zarar verme,
2. Araştır, doğruyu bul,
3. Umut verme (özellikle mucizevî tedaviden bahsetme),
4. Kendine bu haberden kim yararlanır sorusunu sor,
5. Haber kaynağının gizliliği ilkesini unutma,
6. Vereceğiniz haberler hasta, sakat ve çocuklara aitse, bir kez daha düşün,
7. Özel hayatı ve acıları haber yapma,
8. Acıyı duygu sömürüsü için asla kullanma,
9. Kararsız kalırsan haberden vazgeç şeklindedir.