Türkiye Psikiyatri Derneği 8. Merkez Olağan Genel Kurulu 21 Kasım 2009 tarihinde Ankara'da Etap Altınel Otelinde yapıldı.

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Sekizinci Merkez Olağan Genel Kurulu

Türkiye Psikiyatri Derneği Sekizinci Merkez Olağan Genel Kurulu 21 Kasım 2009 tarihinde Ankara'da Etap Altınel Otelinde yapıldı. Genel kurulda 2009-2011 döneminde görev yapacak olan kurulların seçimi gerçekleştirildi.

Seçim sonuçlarına göre Merkez yönetim Kurulu’na
 
  • Doğan Yeşilbursa
  • Ayşe Devrim Başterzi
  • Tunç Alkın
  • Agah Aydın
  • Mehmet Yumru
  • Halis Ulaş
  • Burhanettin Kaya
 Merkez Denetleme Kurulu’na
  • Fatih Öncü
  • Peykan Gökalp
  • Şahika Yüksel
 Merkez Onur Kurulu’na
  • Orhan Öztürk
  • Cem Kaptanoğlu
  • Sezai Berber
  • Şeref Özer
  • Mustafa Sercan
seçildiler

Merkez Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki biçimde oluşturuldu.

Merkez Yönetim Kurulu:
Doğan YEŞİLBURSA - Genel Başkan
Tunç ALKIN - Genel Başkan Yardımcısı
Burhanettin KAYA - Genel Sekreter
Agah AYDIN - Sayman
Halis ULAŞ - Dış İlişkiler Sekreteri
Mehmet YUMRU - Bilimsel Toplantılar Sekreteri
Ayşe Devrim BAŞTERZİ - Bilimsel Çalışma Birimleri Sekreteri