TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 45. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 20-24 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 45. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

20-24 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA  GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

TPD’nin  3 kongresinden birisi olan   Ulusal Psikiyatri Kongresinin 45.si 20-24 Ekim tarihleri arasında Ankara’da Sheraton otelde rekor katılımla gerçekleştirildi.

 

1270 kişinin katıldığı kongrenin ilk 2 gününde TPD Cinsel İşlev Bozuklukları Bilimsel Çalışma Biriminin  düzenlediği Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu yapıldı.

 

36 panel,  9 çalışma grubu,  8  kurs ve  6 konferansın yer aldığı kongrede meslektaşlarımız bir çok konuyu uzmanlarından dinleme ve karşılıklı tartışma olanağı buldular. 31 sözel bildiri, 189 poster bildirinin yer aldığı kongre sırasında bilimsel toplantıların yanı sıra  Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Onur Kurulu,  Merkez Eşgüdüm Kurulu, Yeterlik Kurulları, Bilimsel çalışma Birimleri, Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu, ve 2010 yılı  Anadolu Psikiyatri Günleri Düzenleme Kurulu gibi bir çok TPD organı da kendi toplantılarını gerçekleştirdiler.

 

Kongrenin ve TPD’nin Onur konukları olarak meslekte 40 yılını doldurmuş 32 psikiyatri uzmanı eşleri ile birlikte  ağırlandılar ve açılış törenine katıldılar. Tüm salonun dakikalarca ayakta alkışladığı onur konuklarına  plaketleri  TPD Genel Başkanı Dr. Şeref Özer tarafından  verildi.

 

TPD Forumunda TTB-UDEK başkanı  Prof. Dr. Raşit Tükel’in ayrıntılı sunumu sonrasında  Sağlık Bakanlığının yasalaştırmak üzere meclise gönderdiği “sözde” Tam Gün Yasası tartışıldı. Forumda söz alan  psikiyatristler bu yasanın Tam Gün Yasası olmadığını, tüm sağlık sistemini özel sektöre devretme, yükünü de halkın sırtına yükleme anlayışı içindeki Sağlıkta Dönüşüm Projesinin bir parçası olduğunu ve hekimi köleleştirmeyi amaçladığını vurgulayarak bu yasa tasarısına kesinlikle karşı çıkılmasını savundular.”Sözde” tam gün yasa tasarısına karşı bir kongre kapanış  bildirgesinin hazırlanmasının kararlaştırılmasıyla forum sona erdi.

 

24 Ekim günü saat 15.30’a değin devam eden kongrenin kapanış töreninde TPD 13 Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu Proje Teşvik Ödülü, 45. UPK Poster Bildiri Ödülünü kazananlara ödülleri verildi.