Adli Psikiyatrİ BÇB Toplantı Raporu

psikiyatri.org.tr /

       Adli Psikiyatrİ BÇB, 45. Ulusal Psikiyatri Kongresinde,  21 Ekim 2009 tarihinde toplanarak gündemindeki konuları görüştü ve aşağıdaki kararları aldı. 
  
    1. Koordinatörlüğe Dr. Fatih Öncü seçildi. Prof. Dr. Mustafa Sercan, Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa ve Dr. Hüseyin Soysal'ın koordinatörün gereksinim duyduğu durumlarda danışmanlığını yapması kararlaştırıldı.
    2. Adli Tıp Uzmanları tarafından, bilimsel çalışma birimimizle ortaklaşa, Kocaeli'de Şubat 2010'da   "Dr. Kriton Dinçmen Adli Psikiyatri Sempozyumu" düzenleme istemi değerlendirildi ve derneğimiz MYK'dan görüş alınmasına karar verildi.
    3. Önümüzdeki bahar sempozyumunda "Cinsel saldırı mağdurlarının ruh sağlığının değerlendirilmesinde bilir kişilik ilkeleri" konusunda oturum önerilmesi görüşüldü.
    4. Adli Psikiyatri Kaynak Kitabı yazılması konusunda  yazarlığı düşünülen uzmanlardan görüş alınmasına karar verildi.