HEKİMLER UYARIYOR:

psikiyatri.org.tr /

HEKİMLER UYARIYOR:

   TBMM gündeminde olan, kamuoyunda ‘Tam Gün’ ve ‘Kamu Hastane Birlikleri’ olarak bilinen yasa tasarıları, ne halkımıza ne de hekimlere kazanım getirmektedir. Aksine, bu tasarıların yasalaşması durumunda, Bakanlığa bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Tıp Fakülteleri Hastaneleri başta olmak üzere, sağlık ortamında telafisi mümkün olmayan sakıncalar doğuracaktır:
 
-         Hastane gelirlerinin arttırılması temel hedef olurken, nitelikli hasta bakımı, eğitim ve araştırma bugünkünden daha da geri plana itilecek;
 
-         Zor ve zaman harcanması gereken hastalardan uzak durularak, sadece ‘ bakılan’ hasta sayısının artırılmasına çalışılacak,
 
-         Öğretim üyesinden sağlık ocağı hekimine tüm sağlık çalışanları, emekliliğe yansımayan düşük bir temel ücrete mahkum edilerek, daha fazla hasta bakıp daha fazla kazanç elde etmeye yönlendirilecektir.
 
    Sonuç olarak da, verilen sağlık hizmeti her alanda giderek kötüleşecektir.
    Aşağıda imzası olan tabip odaları ve uzmanlık dernekleri olarak, Hükümetten;
 
-         halkımızın sağlığına zararı olacak bu yasa tasarılarının geri çekilmesini;
 
-         hekimlerden taşeron işçilere, kamu-özel ayrımı olmaksızın bütün sağlık çalışanlarının, iş güvencesi başta olmak üzere, özlük haklarının kalıcı bir şekilde düzeltilmesini;
 
-         Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının, iyi ve nitelikli hizmet üretecekleri, işsizlik kaygısı duymayacakları ve emeklilerinde geçinebilecekleri düzenlemelerin acilen yapılmasını talep ediyoruz.
 
Bu konuda yapılacaklar, hükümetin halkın sağlığına verdiği önemin de bir göstergesi olacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.