Eğitim Hastaneleri Kurultayı 26 Mart'ta

psikiyatri.org.tr /

Ankara Tabip Odası, TTB-UDKK ve Eğitim Hastaneleri Eğitim ve Öğretim Elemanları Derneğİ'nin ortaklaşa düzenlediği Eğitim Hastaneleri Kurultayı 26 Mart 2005 Cumartesi günü SB Ankara Dışkapı Hastanesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır.
 
 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde yapılan araştırmalar, alınan ve verilen eğitim, eğitici kadroların durumu başlıklarının da yer aldığı bir çok konu gündeminde olan toplantıya tüm hekimlerim katılımı beklenmektedir.