MİTİNG: SAĞLIĞIMIZ, EMEĞİMİZ, MESLEK ONURUMUZ İÇİN

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız;
 
        TTB-UDEK tarafından 05 Eylül 2009 tarihinde, Ankara’da, uzmanlık derneklerinden temsilcilerin katılımıyla yapılan toplantıda, TBMM gündeminde olan ve yeni çalışma döneminde yasallaşması beklenen “Tam Gün” ve “Kamu Hastane Birlikleri” yasa tasarıları görüşülerek önümüzdeki dönem için  bir eylem  planı oluşturulmuştur.  Bu karar doğrultusunda, altında  uzmanlık dernekleri ve tabip odalarının isimlerinin yer alacağı bir gazete ilanı hazırlanmış  TTB-UDEK üyesi 74 uzmanlık derneği ve 64 tabip odası ile beraber TPD'de  metine olumlu yanıt vererek, ilanda isimlerinin yer alması yönünde görüş bildirmişlerdir. İlan, 14 Ekim 2009 tarihinde Hürriyet Gazetesi Türkiye baskısında tam sayfa olarak yayımlanacaktı r. İlan metni aşağıdadır.
         Bu kapsamda bir diğer etkinlik olarak, 18 Ekim 2009 tarihinde, saat 13.00’de, İstanbul Kadıköy’de, İstanbul Tabip Odası, Uzmanlık dernekleri ve sağlık alanında faaliyet gösteren diğer meslek odaları ve sendikalar tarafından, "Tam Gün Yasa Tasarısı" ve hükümetin sağlık politikaları ve uygulamalarına karşı bir miting düzenlenecektir. Kadıköy Meydanında düzenlenecek mitinge 6 Ekim 2009 tarihinde İstanbul tabip Odasında TTB UDEK tarafınadan yapılan toplantıda  uzmanlık derneklerinin kendi pankartları altında etkin bir şekilde  katılıması kararlaştırılmıştır.  TPD Merkez Yönetim Kurulu da bu mitinge TPD pankartı ile katılmayı kararlaştırmıştır.
        18 Ekim 2009 Pazar günü Kadıköy Meydanında Türkiye Psikiyatri Derneği Pankartı altında en renkli ve en görkemli katılımı oluşturmak üzere sizleri  aramızda görmek istiyoruz.
 
 
 
TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
Merkez Yönetim Kurulu