10 EYLÜL DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ KONFERANSI

psikiyatri.org.tr /

10 EYLÜL DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ KONFERANSI

İntiharı Önleme Derneği, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi tarafından 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü nedeniyle düzenlenen konferans dizisinin ikincisi 10 Eylül 2009 tarihinde Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi Toplantı salonunda gerçekleştirilldi.

Açılış konuşmasını İntiharı Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Işık Sayılın yaptığı etkinlikte ilk olarak AÜ DTCF’den Halkbilim uzmanı Doç. Dr. Muhtar Kutlu antropoloji kavramlarını da kullanarak Anadolu’daki ölüm ritleri üzerinden intihar olgusunu değerlendirdi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Doç. Dr. Çınar Yenilmez DİE kaynaklı veriler üzerinden gerçekleştirdiği iki araştırmadan yola çıkarak intihar eden bireylerin sosyo-demografik özelliklerine değindi. Konuşmasında son yıllara doğru kadınlarda ve genç yaşlarda olmak daha belirgin olmak üze intihar oranlarının arttığını, Doğu Anadolu ile Ege bölgesi intiharlarının benzer epidemiolojik özellikler sergilediğini belirtti. Türkiye Psikiyatri Derneğinden Doç. Dr. Burhanettin Kaya ekonomik kriz dönemlerinde intihar oranlarının 2-3 kat arttığının belirterek intiharı önlemeye yönelik ana aktörün sağlık bakanlığı ve devletin kurumları olmak üzere çok sektörlü bir yaklaşımın gerektiğini, kamusal nitelikli toplumsal politikaların yaşama geçirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Düzce Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Kamil Alptekin Self-determinasyon ve yaşamın değeri ikileminde intiharın önlenebilirliği konusunda bir tartışma yürüttü. Anti-psikiyatrinin getirdiği argümanlarla deterministik yaklaşım arasındaki tartışmaların etik boyutlarına vurgu yaptı. Ankara Üniversitesinden Ayşegül Durak Batıgün ise gerçekleştirdikleri iki çalışma üzerinden bireylerde İntihar riskini değerlendirme de yol gösterici bazı ölçeklerini işlevselliğinden söz etti. Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Saynur Canat ise dünyada ergenlerde ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada bulunan intiharın ergenlikte intihar davranışı olarak önemli bir kriz olduğunu, ergenin sadece gelişimini değil, varlığını da tehdit ettiğini anlatarak ergen intihar davranışını farklı boyutlarla ele almıştır. Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Engin Turan, 60 yaş üstü intiharların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yoğun olduğunu söyleyerek yaşlı nüfusta intihar için risk faktörlerini erkek cinsiyet, düşük sosyo-ekonomik düzey, sosyal dışlanma, beyaz ırktan olma, umutsuzluk olarak sıralamış ve yaşlılarda intiharın önlenmesi için yaşlılıkta dışlanma ile mücadele edilmesi gerektiğini ve depresif bozuklukların tedavi edilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Adalet Bakanlığından uzman psikolog Tuğba Görgülü ise konuşmasında ceza infaz kurumunda kalan hükümlü ve tutuklularla yaptığı araştırma sonuçlarına göre depresyon, boyun eğici davranışlar ve kişinin daha önce intihar girişiminin olması ile intihar davranışları arasında bulguladığı anlamlı  ilişkileri  irdeleyerek sundu. Konferansın en dikkat çekici sunumlarından biri de Gazi Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Sayın’ın Amerika ve Türkiye’de gerçekleşen intiharların mektupları üzerinden intiharın kültürel farklılıklarını tartıştığı sunumdu. Konferans Başkent Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Gamze Özçürümez’in intihar ederek yaşamına son veren şair Sylvia Plath’ın şiirlerinden yola çıkarak intiharın psikodinamiğini tartıştığı sunum ile sona erdi. Konferans  katılımcıları, Uluslararası Dünya İntiharı Önleme Derneğinin (IASP) Dünya İntiharı Önleme Günü olan 10 Eylülde saat 20:00de bir mum yak eylemine destek vermek amacıyla bir mum yakarak intiharı önleme çalışmalarına simgesel eylem düzeyinde de ayrıca destek verdiler.