TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ "KRİZE RUHSAL DESTEK" PROJESİNİN İKİNCİSİ İSTANBUL'DA İKİTELLİ'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

psikiyatri.org.tr /

 
 
Türkiye Psikiyatri Derneği, toplumsal sorumluluk çalışmaları kapsamında “Krize Karşı Ruhsal Destek” sloganıyla bir proje başlatmış ve ilkini Haziran ayında Bursa’da gerçekleştirmiştir. Ekonomik kriz mağduru olan işsizlere, işini kaybetme riski altında bulunan veya güvencesiz çalışma koşullarında çalışan bireylere ruhsal danışma ve destek sağlamak, bir meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu olmanın bilinciyle bu konuya dikkat çekmek, özellikle krizden en çok etkilenmiş olan bölgelerde bunu görünür kılmak, ruhsal destek vermek, bu konuda bir örnek model oluşturmak amacıyla bu projeyi Bursa’dan sonra 23-24 Temmuz 2009 tarihlerinde İstanbul’da da yaşama geçirmiştir.  
 
İşssizliğin ve ekonomik krizin yoğun olarak yaşandığı bilinen İkitelli’de gerçekleştirilen proje kapsamında önce 23 Temmuz 2009 Perşembe günü İkitelli’de Mehmet Akif Mahallesinde halk konferansları verilmiştir. Halk konferanslarında konuşmacı olarak yer alan Hüseyin Soysal, Doğan Yeşilbursa ve Doğan Şahin konuşmalarında ekonomik krizin genel sağlık sistemi ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini, TPD’nin çözüm önerilerini ve bireysel başetme yollarını anlatmışlardır.
 
Bu çalışmanın ikinci ayağı olarak 23 Temmuz 2009 günü saat 13.30’da aynı konuşmacılar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Mazhar Osman Salonunda sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik eğitim gerçekleştirilmiştir.
Projenin üçüncü ayağı olarak 23 Temmuz günü saat 13.30’dan itibaren İkitelli  Mehmet Akif Sağlık Ocağında gönüllü psikiyatristlerin oluşturduğu “TPD Ruh Sağlığı Destek İstasyonları”nda  başvuran kriz magdurlarının ruhsal durumları ücretsiz olarak değerlendirilmiş ve tedavi gerektiren durumları olanlar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ayaktan tedavi programına alınmıştır. Mehmet Akif Sağlık Ocağındaki Bu poliklinik çalışması 24 Temmuz 2009 tarihinde de gün boyu sürdürülmüştür.
 
Bu proje Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı, İstanbul Sağlık Müdürlüğünün, İstanbul Tabip Odasının, Küçükçekmece Belediyesinin ve Mehmet Akif Mahalle Muhtarlığının yakın destekleri ile gerçekleştirilmiştir.

Krize Ruhsal Destek Projesi Eylül ve Ekim aylarında İzmir ve Kocaeli'nde tekrarlanacaktır. Bunun için  hazırlıklara başlanılmıştır.