Dr. Faruk BAYÜLKEM’i 10 Haziran 2009 tarihinde kaybettik.

psikiyatri.org.tr /

 
Dr. Faruk BAYÜLKEM (1912 – 2009)
 
07 Eylül 1912’de İstanbul’da doğdu. Babası Op. Dr. Hasan Necip Bey, annesi Hayriye Hanımefendidir. Prof. Dr. Mazhar Osman’ın asistanlarından olan Dr. Faruk Bayülkem Ankara Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra 1933’de İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi ve 1938-1939 yılında en başarılı öğrenci olarak mezun oldu. Bu başarısı dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı, kendisini dört yıllık mecburi hizmete göndermek yerine doğrudan Dr. Mazhar Osman’ın asistanı olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne atadı. Burada Ruh ve Sinir Hastalıkları dalında uzman oldu. Bu süreçte hastanede Klinik Şefi, Başhekim Yardımcısı ve 1960 yılında da Başhekim oldu. Emekli olduğu 1977 yılına kadar 17 yıl Başhekimlik görevini sürdürdü. Bu zaman zarfında Ruh ve Sinir Hastalarının tedavisinde yeni tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinin uygulanması üzerinde çalıştı. Emekliliğe ayrılmadan önce Yüksek Sağlık Şurası Üyeliğine atanmak suretiyle onurlandırıldı. Dr. Faruk Bayülkem, başhekimliği döneminde ilk olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde “Açık Kapı Sistemi”ni başlattı. Ruh hastalarının “Meşguliyet Tedavileri”, “Psikiyatrik Rehabilitasyon” ve “Mesleki ve Sosyal Readaptasyon” çalışmalarına önem verdi. Viyana ve Zürih Üniversite Kliniklerinde mesleğiyle ilgili çalışmalar yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Toplantılarında ülkemizi temsil etti. 1962 yılında Ruh Hastalarını Readaptasyon Derneği kurucuları arasında yer alan Dr. Faruk Bayülkem, bu derneğin başkanı olarak yeni hizmetler üretme gayreti içersinde bulundu.
 
47 yıllık geçmişi olan derneğin birçok hizmetleri içinde önemli olanlardan biride Edirne Sultan II. Bayezid Külliyesi’ni restore ederek, Trakya Üniversitesine devretmesidir. Bu ünlü Darülşifa, 2004 yılında Avrupa Konseyi Avrupa Müze Ödülü’nü kazanmıştır. Bu ödül dünyanın en prestijli müzecilik ödüllerinden biridir. 2005 yılında ise Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde yapılan “Dünya Ödüllü Müzeler Buluşması’nda” en iyi 2. sunumu gerçekleştirerek kültürümüzün tanıtımına büyük bir katkı daha sağlamıştır. Müze Avrupa Kültür Mirası Birliği tarafından “Mükemmellik Kulübü’ne” kabul edilmiştir. Değerli Nöropsikiyatr Dr. Faruk Bayülkem bu derneğin hizmetleri arasına “BAKIRKÖY’DE 40 YIL ve BAKIRKÖY’DE 50 Yıl” yayınlarını da koymuştur. “Türkiye’de Psikiyatri, Nöroloji ve Nöroşirurji’nin Tarihi Gelişimi” adlı kitapları yayımlanmıştır. Bu kitap dört baskı yapmıştır.
 
Osmanlıca, Almanca ve Fransızca bilen Dr. Faruk Bayülkem’in ayrıca “Uyuşturucu ve Zehirli Maddelerden Korunma ve Tedavi Çareleri”, “Milli Ruh Sağlığı Politikamız Hakkında Görüşler” adlı kitapları bulunmaktadır. Dr. Faruk Bayülkem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor ve Başhekim olarak çalışırken hastalıkla ilgili bir takım kavramların değişmesi yönünde de çalışmıştır. Örneğin, Deli değil, “RUH HASTASI”, Tımarhane değil, “AKIL HASTANESI” deyişlerini topluma mal etmiştir. 1960'larda basının desteğini alan Başhekim Faruk Bayülkem, hastaneye giden yollar üzerindeki ağaçlara "deli değil ruh hastası, tımarhane değil akıl hastanesi" levhalarını astırmıştır. Hastanede hastalar ve hizmetler için daha çağdaş ifadeler getirilmesinde önemli rol oynamıştır.Dönemin önemli gazetecilerinden Burhan Felek "Artık bundan sonra deli sözcüğünü hiç kullanmayacağım, başında ibrik, boynunda çalar saat, ayağında zincirlerle ruh hastasını anlatmaya çalışan karikatürlere gazetem ve diğer gazetelerde yer verdirmemeye çalışacağım" diyerek Faruk Bayülkem’in bu çabalarını desteklemiştir.
 
Ve Dr. Faruk BAYÜLKEM’i 10 Haziran 2009 tarihinde kaybettik.