TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ: “KRİZE RUHSAL DESTEK” PROJESİNİN İLKİ 11-12 HAZİRAN 2009 TARİHLERİNDE BURSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ:
“KRİZE RUHSAL DESTEK” PROJESİNİN İLKİ 11-12 HAZİRAN 2009 TARİHLERİNDE BURSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 
 
Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından kamuoyunu bilgilendirmek, Eylül 2008’den   bu yana etkisi giderek artan  ve ülkemizi de derinden etkileyen küresel finans krizin sonuçlarına, özellikle ruh sağlığı üzerindeki yansımalarına dikkat çekmek, bu konuda farkındalık yaratmak, başta Sağlık bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumları göreve çağırmak ve krizin ruhsal etkilerini en aza indirmek için; başlattığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk sağlığı Anabilim Dalı, Bursa Tabip Odası ve Bursa Nilüfer Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı “krize ruhsal destek” projesinin ilki 11-12 haziran da Bursa’da gerçekleştirildi. Özellikle bu çalışmanın Bursa ‘da başlamış olması nedeniyle Bursa basının büyük ilgisi söz konusuydu. Yaygın pankart ve afiş çalışması yapıldı. 10 Haziran tarihli Hürriyet Bursa ekine gazete ilanı verildi. Bursa’da ki işçi ve memur sendikalarına, Bursa sağlık platformuna çağrıda bulunuldu. 10 haziran 2009 günü yerel tv’lerde proje ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi ve Bursa halkına çağrıda bulunuldu. 10 haziran günü TPD Bursa şubesi Başkanı İbrahim Karakılıç Bursa olay TV’de sabah haberlerine konuk olarak projenin ayrıntıları ve amaçları konusunda bilgi verdi. Aynı gün saat 12.00 da TPD Bursa şubesi başkanı İbrahim Karakılıç, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Aslanhan ve Nilüfer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Şeref Tuzcu’nun katıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Akşam saat 200 de ise Dr. Şeref Özer, Dr. İbrahim Karakılıç ve Dr. Burhanettin Kaya Bursa AS TV’de yayınlanan “Marjinal Fayda” adlı programa konuk olarak, ekonomik krizin ruhsal etkileri ve gerçekleştirilen proje ile ilgili bilgi verdiler. Saat 23.00 da ise Bursa Line TV gece haberlerine katılan Dr. Burhanettin Kaya özellikle son yaşanan şiddet olayları, sağlıkta dönüşüm programı bağlamında küresel krizin ruhsal etkileri ve bunu önlemeye yönelik yapılacaklar konusunda bilgi vererek projeyi tanıttı.
 
11 haziran 2009 günü saat 10. da halka yönelik eğitim etkinlikleri yapıldı. Etkinliğin başlangıcında Bursa Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey krizin Bursada’ki yansımaları konusunda ayrıntılı bilgi verdi. Ardında konuşan Türk İş temsilci hem çalışanların hem de işsiz kalanları yaşadıkları sorunları, içinde bulundukları durumu anlatan duygulandırıcı bir konuşma yaptı. Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı AD başkanı’nın yaptığı konuşmanın sonrasında ise TPD adına Dr. Şeref özer projenin nasıl bir düşünceden yola çıktığını, amacının ne olduğunu ve  nasıl sürdürüleceği konusunda bilgi verdi.
 
Halka yönelik Eğitim Kapsamında Dr. Kayıhan Pala ekonomik krizin halk sağlığı üzerindeki etkilerini, Dr. İbrahim Karakılıç yarattığı ise ruhsal etkileri, ruhsal belirti ve bozuklukları anlattı. Dr. Burhanettin kaya ise yapısal çözüm önerilerinin altını bir kez daha çizerek bireysel olarak yapılabilecekler konusunda bilgi verdi.
Saat 14.30 – 15.30 arasında da Uludağ. Ü Halk Sağlığı AD’nın Fethiye Sağlık Birimi’nde sağlık çalışanlarına yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi. Kriz mağdurlarında ortaya çıkan ruhsal sorunların neler olduğu ve nasıl değerlendirileceği konusunda Dr. Engin Demiriz bilgi verirken, Dr. Ali Algın Koşdere krizin sorunları ile başa çıkmak, krize müdahale konusunda bir sunum gerçekleştirdi.
 
11 haziran günü Saat 13.30 17.00 arasında Nilüfer Belediyesinin sağlık ünitesinde bireysel danışma ve ruhsal destek çalışmaları başladı. Bu çalışma 12 haziran günü 09.00-17.00 arasında da sürdürüldü. Ruhsal danışma ve destek ünitelerinde hergün 3 ayrı poliklinikte başvuran kişilerle görüşme yapıldı. Görüşmeler sonucunda psikiyatrik tedaviyi gerektirecek düzeyde rahatsızlık saptanacak kişilerin Devlet hastanesi, Uludağ Üniversitesi Psikiyatri AD polikliniğinde takip edilmek üzere randevularının alınması kararlaştırıldı.
 
TPD MYK