TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI 

Adana ilinde bir şahıs tarafından işlendiği iddia edilen cinayetlerle ilgili olarak, olay henüz soruşturma aşamasında ve cinayetleri kimin işlediği dahi kesin değilken, "tedavisi düzenli yapılmayan akıl hastalarının katliamlardan sorumlu olduğu" şeklinde uzman görüşlerin bazı yayın organlarında yer aldığı görülmüştür. 
 
Her psikiyatri uzmanı sağlıklı insanlar kadar, ruhsal hastalığı olanlar arasında da suç isleyenlerin çıkabildiğini; düzenli tedavinin ruhsal sağlığı bozuk insanların toplumsallığını arttırdığını ve uyumsuzluğu ve buna bağlı olarak suç oranlarını azalttığını bilir. Ancak tedavi edilmeyen ruhsal hastalığı olan kişilerin "cani adayları" olduğuna ilişkin hiçbir bilimsel veri olmadığı da psikiyatri uzmanları tarafından bilinmektedir. 
 
Hiç bir meslektaşımızın bu şekilde önyargılı ve bilimsel olmayan bir açıklama yapmayacağını düşünmekle birlikte basında yer aldığı şekli ile açıklamanın psikiyatrik hastalıkları ve hastaları olumsuz bir şekilde damgalama anlamına geldiğini üzülerek görmekteyiz. 
 
Ruhsal hastalığı olan kişiler hem hastalıklarının, hem de toplumdaki olumsuz önyargıların etkisiyle toplum dışına itilmektedirler. Bu önyargıları kırmak için pek çok kurum çaba göstermekte, Türkiye Psikiyatri Derneği bu çabalara öncülük etmektedir. 
 
Bir yayın organında, manşet olarak böyle bir haberin yer alması, ruhsal hastalığı olanlara karşı toplumdaki önyargıları pekiştirmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. 
 
Basın-yayın organlarını ruhsal hastalığı olanlara karşı toplumdaki önyargıları artıran haberler konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu