TPD İZMİR ŞUBESİ FAALİYET RAPORU

psikiyatri.org.tr /

TPD İZMİR ŞUBESİ FAALİYET RAPORU


1) 19 Ocak 2008'de Prof. Dr. Ömer Aydemir ve Prof. Dr. Timuçin
Oral'ın katılımlarıyla "Psikiyatride Ölçeklerin Kullanımı" başlıklı
eğitim toplantısı dernek binasında
yapıldı.

2) 2008 yılı başında "Biz Siz Onlar" isimli belgesel gösterimi Halime Odağ
Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı'nda gerçekleştirildi.

3) 8 Mayıs 2008'de Prof. Dr. Işıl Vahip ve Doç. Dr. Ayhan
Eğrilmez'in katılımlarıyla "Dinamik Yönelimli Bir Olgu Formülasyonu"
başlıklı toplantı gerçekleştirildi.

4) 13 Kasım 2008'de Doç. Dr. İnci Doğaner'in katılımıyla "Bir
Psikodrama Seansı DVD Sunumu (Bir Yineleyici Depresyon Olgusunun
Psikoterapisinden Bir Kesit)" başlıklı toplantı gerçekleştirildi.

5) 2008 yılı içinde Moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Cimilli'nin yaptığı ve
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eski
Başhekimi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Medaim Yanık'ın  konuşmacı olarak
katıldığı "Türkiye'de Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modelini Kurmak"
başlıklı toplantı gerçekleştirildi.

6) 31 Ocak 2009'da Doç. Dr. Fulya Maner'in katılımıyla  "Yeme
Bozukluğu ve Tedavi Yaklaşımları" başlıklı toplantı gerçekleştirildi.

7) 7 Şubat 2009'da Doç. Dr. Doğan Şahin'in katılımıyla "Cinsel
İşlev Bozukluklarında Klinik Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımları"
başlıklı toplantı düzenlendi.

8) 10 Mart 2009'da TPD İzmir Şubesi, Türk Psikologlar Derneği İzmir
Şubesi ve İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği ile birlikte oluşturulan
ortak platformun halka yönelik olan ilk etkinliği "Damgalama" başlıklı
panel  gerçekleştirildi.

9) 28 Mart 2009'da Yrd. Doç. Dr. Buket Cinemre'nin katılımıyla
"Psikososyal Rehabilitasyon- Gündüz Hastaneleri" başlıklı toplantı
gerçekleştirildi

10) 2009 yılı başında Prof. Dr. Işıl Vahip ve Doç. Dr. Ayhan Eğrilmez'in
katılımlarıyla "Dinamik Yönelimli Bir Olgu Formülasyonu"  başlıklı
toplantı gerçekleştirildi.

11) Üye kayıt güncellenmesi yapıldı: 2008 yılı içerisinde yeni üyelerin
dernek kayıtları ve nakil olan üyelerin geldikleri şubelerden nakilleri
gerçekleştirildi.

12) Merkez şube etkinlikleri üyelere duyuruldu ve takip edildi.

13) Ulusal kongrelere katılımlar gerçekleştirildi.