PSİKİYATRİDE SINIR İHLALERİ

psikiyatri.org.tr /

T.C
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
Sayı : B100TSHO15OOO8 ,
27.09.01./16133
………….. Valiliği
 İl Sağlık Müdürlüğüne
 
            Ülkemizde serbest Tababet icrasını düzenleyen 1219 sayılı “ Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” da yalnızca Hekimler ve Dişhekimlerinin mesleklerini serbest icra edebilecekleri açıkça belirtilmiştir. Diğer sağlık personellerinden Ebe, Hemşire ve Sağlık Meslek Liselerinin Toplum Sağlığı Bölümünden mezun Sağlık Memurları ise söz konusu Kanun’un verdiği yetki çerçevesinde ancak sağlık kabini açarak mesleklerini serbest olarak icra edebilir.
            Son zamanlarda Bakanlığımıza yapılan müracaatlarda; Psikolog, Fizyoterapist, Odiyometrist gibi diğer Sağlık Personelleri ile ilgili olarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen bir görüşte bu tür personelin mesleklerini serbest olarak icra edebilecekleri yönünde yorum getirildiğini ileri sürerek serbest olarak mesleklerini icra etmek istedikleri belirtilmektedir.
            Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşün incelenmesinde 2368 sayılı Kanun kapsamında bu personellerin değerlendirilebileceği , bu hususu ancak özlük hakları yönünden kullanabilecekleri anlaşılmıştır. Bu tür sağlık personellerinin bir meslek Kanun’ları bulunmadığından mesleklerini tek başına serbest icra etmeleri 1219 sayılı Kanun gereği mümkün değildir.
        Ancak, sağlık hizmeti bir bütün olarak değerlendirildiğinden ve diğer mevzuat hükümleri göz önüne alındığında, söz konusu meslek gruplarından Psikologların Psikiyatri Uzmanı, Fizyoterapistlerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Odiyometristlerin Kulak Burun Boğaz Uzmanı sorumluluğunda çalışmaları uygun görülmektedir.
         Bilgilerinizi ve İliniz dahilinde faaliyet gösteren veya göstermek isteyen bu tür sağlık personelleri hakkında yukarıda açıklanan esaslara göre hareket edilmesi ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda gereğini rica ederim.
Dr. Tahir SOYDAL
Genel Müdür V.
Bakan a.
İmza