TPD ANKARA ŞUBESİNDEN "CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI ve TEDAVİ İLKELERİ" KURSU

psikiyatri.org.tr /

28 Mart 2009 Cumartesi günü; TPD Ankara Sürekli Eğitim Etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr. Şahika Yüksel ve Dr. Ejder Yıldırım'ın eğitici olarak katıldığı  "CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI ve TEDAVİ İLKELERİ" adlı bir kurs düzenlendi. Saat 09.30’da başlayan 35 kişinin katıldığı kursa Dr. Ejder Yıldırım tanışmanın ardından gerçekleştirdiği “Cinsellik Kavramı ve Cinselliği Konuşmak” başlıklı sunumuyla etkili bir açılış yaptı. Dr. Yıldırım; ilk iki bölümde cinselliği konuşmanın kimi toplumsal değer yargıları ve kimi bireysel önyargılar nedeniyle çok zor olabileceğinden söz ederek ağırlıklı olarak “Cinsellik Sorununa Yaklaşım, Görüşme Teknikleri ve Cinsel Öykü Alma” üzerinde durdu. Dr. Yıldırım; üçüncü bölümde “Cinsel İşlev Bozukluklarında Tanı ve Ayırıcı Tanı” konusunu ele aldı. Büyük bir özveriyle katılımcıların sorularını yanıtlayan Dr. Yıldırım, son olarak “Tanı ve Tedavide Kullanılan Temel Teknikleri” olgu tartışmaları üzerinden yalın ve anlaşılır biçimde anlattı. Ardından kurs Prof. Dr. Şahika Yüksel’in “Cinsel Travmalar” başlıklı ardışık iki sunumuyla devam etti. Prof. Dr. Yüksel; “Travma odaklı Tedavi ilkeleri”nden söz ederek katılımcıların deneyimleri ve olguları üzerinden sunumunu gerçekleştirdi. Oldukça verimli geçen kursumuz saat 17.45’te katılımcılarda geri bildirim alınması ve katılım sertifikalarının dağıtılması ile  sona erdi... TPD Ankara Şubesi Nisan ve Mayıs ayında vaka sunumları dışında “Anadolu Ruhsallığı” adlı bir kurs, “Medya ve Psikiyatri” konulu bir panel ve “Aile Terapileri” ile ilgili bir günlük bir kursu içeren sürekli eğitim etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edecektir. .
 
Dr. Ercan ALTINÖZ