TPD Edirne Şubesi Nöroloji ve Psikiyatri'yi gerçekleştirdiği ikili konferansta buluşturdu

psikiyatri.org.tr /

TPD Edirne Şubesi’nden “Nöroloji ve Psikiyatri”yi Buluşturan İkili Konferans”
 
Nöroloji ve Psikiyatri Alanında İkili Konferans, 25 Mart 2009 tarihinde yaklaşık 100 katılımcı ile gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mine ÖZMEN ve Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Çiğdem ÖZKARA’nın eğitimci, Prof. Dr. Ercan ABAY’ın düzenleyici olduğu bu etkinlik Edirne ve çevre illerde çalışan psikiyatri ve nöroloji anabilim dalları öğretim görevlilerini, araştırma görevlilerini ve tıp fakültesi son sınıf öğrencilerini Trakya Üniversitesi’nde buluşturdu.
 
Prof. Dr. Mine ÖZMEN, Psikojenik Psödonöbetlerle Ortaya Çıkan Konversiyon Bozukluğunda Psikopatoloji” konferansında hekimlik pratiğinde oldukça sık karşılaşılan psikojenik psödonöbetleri bir psikiyatrist gözüyle, tarihsel gelişiminden başlayarak ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Böylece katılımcılar psödonöbetlerin oluşum mekanizmalarını farklı ekollerin bakış açıları ile kavramış oldu.
 
Ardından Prof. Dr. Çiğdem ÖZKARA “Epilepsi-Psikojenik Psödonöbet Ayrımı” konferansı ile bir çok benzer yanı bulunan, hem nöroloji ve psikiyatri hekimlerini ayırıcı tanı konusunda zor durumda bırakabilen, Epilepsi ve Psikojenik Psödonöbetlerin nasıl karışabileceği ve ayrımlarında dikkat edilmesi gereken durumları açıkladı. Yoğun görsel materyalin kullanıldığı sunumda katılımcılar psödonöbet gibi gözüken bir çok epileptik nöbeti ve epileptik nöbetlere çok benzeyen psödonöbetleri hem gördü, hem de bu iki durumun ayrımı konusunda pratik bilgiler kazandı.
 
Bu iki sunumda, önce bir psikiyatrist ardından nörolog bakış açısı ile nöroloji ve psikiyatri hekimlerinin kafasındaki birçok kalıplaşmış düşünce konusunda soru işaretleri yaratıldı. Daha sonra bu ayırıcı tanının aslında her iki branş açısından ne kadar dikkat ve ortak çalışma gerektiren durumlar olduğu katılımcılara aktarılmış oldu. 
 
Etkinlik Edirne’de TPD Edirne Şubesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık A Salonu’nda gerçekleştirildi. Tüm katılımcılara, yoğun emeklerinden ötürü Sayın Mine ÖZMEN’e ve Çiğdem ÖZKARA’ya teşekkürler.
 
Saygılarımızla,
Prof Dr. Ercan ABAY