TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ'NİN ÜYESİ OLMAYAN BİR PSİKİYATRİ UZMANI HAKKINDA HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI AÇISINDAN YAPTIĞI BAŞVURU SONUCUNDA İSTANBUL TABİP ODASI GEÇİCİ OLARAK MESLEKTEN MEN KARARI VERDİ

psikiyatri.org.tr /

Değerli Üyelerimiz,

Alanımıza ilişkin etik ihlalleri önleme çalışmaları çerçevesinde son olarak Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi olmayan bir meslektaşımızın çeşitli tarihlerde basın - yayın organlarında yaptığı açıklamaları ve yayınları nedeniyle “Hekimlik Meslek Etiği Kuralları” açısından soruşturulmasına ilişkin derneğimiz tarafından İstanbul Tabip Odası’na yapılan yazılı başvuru sonucunda;

İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu inceleme ve değerlendirmesini tamamlamış, kişinin “hekim kimliği ile yaptığı yorumların ve önerilerinin bilimdışı olduğu, bunları sade bir vatandaş olarak değil hekim kimliği ile yaptığı dikkate alındığında etkisinin ve sonucunun ciddi olabileceği ve tıp bilimine zarar vereceği, kadını özgür ve eşit birey olarak görmeyerek cinsiyete özgü- bilimdışı önermelerinde cinsiyet ayrımcılığı yaptığı, bu yolla etik ihlalde bulunduğu anlaşılarak Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 39. maddesi gereği geçici olarak 6 ay süreyle meslekten alıkoyma ile cezalandırılmasına” karar vermiştir. Bilgilerinize sunarız.
TPD-MYK