TPD ANKARA ŞUBESİ TARAFINDAN CİNSEL İSTİSMAR ve TACİZİN RUHSAL, TOPLUMSAL ve HUKUKSAL BOYUTLARINI TARTIŞAN BİR PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

psikiyatri.org.tr /

TPD ANKARA ŞUBESİ TARAFINDAN CİNSEL İSTİSMAR ve TACİZİN RUHSAL, TOPLUMSAL ve HUKUKSAL BOYUTLARINI TARTIŞAN BİR PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 
Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi 14 Ocak 2009 tarihinde son aylarda gündemde yer alan ve tartışılan Cinsel İstismar ve Taciz ile ilgili bir panel düzenledi. Ankara Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Türkay Asma'nnı mazareti nedeniyle katılamadığı panelde cinsel istismar ve taciz olgusunun ruhsal, toplumsal ve hukuksal  boyutları tartışıldı. Panele ağırlığını psikiyatr asistan ve uzmanlarının olşturduğı 40 aşkın dinlşeyici izledi ve sorularıuyla katkıda bulundu. Tavistock Psikanaliz Enstitüsü Fellow'u, Eğitim Psikanalisti ve aynızamanda Uluslararası Psikanaliz Birliği üyesi olan Dr. Ülkü Gürışık, olgu örnekleri üzerinden giderek cinsel istisma ve taciz olgusuna psianalitik pencereden temellerinden bakarken, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elvan İşeri cimsel istismarın çocuklarda giderek artışına, kız çocuklar kadar erkek çocuklarında giderek cinsel istismar mağduru olmaya başladıklarına,  giderek daha önemli bir sorun haline geldiğine  vurgu yaptı. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erhan Büken adli tıp açısından cinsel istismarın ve tacizin nasıl değerlendirilemesi gerektiğini, sağlıklı bir adli değerlendirme yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.